Category Archives for Érdekérvényesités 2013-2020

Stratégiai pereink a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt

Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmárnémeti, 2016-2018℘ A CEMO 2016 januárjában indította el a „kétnyelvű utcanévtáblák” stratégiai pereit. Ezeket a pereket a kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt indítottuk Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Szatmárnémetiben. Románia azt vallja, hogy a kisebbségekre vonatkozó törvényes előírásokat és a ratifikált nemzetközi egyezményeket tiszteletben tartja mégis számos, magyarok által nagyszámban lakott településen, az utcanévtáblákon mindmáig nem […]

Tovább

CEMO állásfoglalása a közigazgatási törvénymódosítás elutasítása kapcsán

Marosvásárhely, 2017. október 10. Az RMDSZ által kezdeményezett közigazgatási törvénymódosítás képviselőházi leszavazása során ismét bizonyossá vált, hogy Romániában, a kisebbségi és nyelvi jogok érvényesítését nem mindig célszerű kizárólag politikai eszközökkel kivitelezni. A kisebbségi érdekérvényesítés terén számos más, talán sokkal hatékonyabb jogkiterjesztési módszer és technika létezik. Nem beszélve arról, hogy kisebbségi és nyelvi jogok terén fontosak […]

Tovább

A CEMO jogi eljárásai a marosvásárhelyi vegyes tannyelvű iskolák nyelvi jogi diszkriminációja ellen

Marosvásárhely, 2010-2017. október 03. 2017-ben szervezetünk tovább folytatta a Kétnyelvű iskolai nyelvi tájkép kialakításának céljával  elindított projektjét. Marosvásárhelyen körülbelül 50 tanintézmény található, óvodák, általános iskolák, középiskolák. Ezek között kevés tanintézményben találunk kétnyelvű nyelvi tájképet. A közérdekű tájékoztatás egynyelvű, az iskolai feliratok szintén egynyelvűek, a falakon nem találni magyar nyelvű posztert, iskolai projekt bemutatót, a faliújságokon található […]

Tovább

A CEMO antidiszkriminációs eljárása

2016-2017. április 15. Panaszlevelet nyújtottunk be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, a Kovászna Megyei Prefektúra és EMANOIL GANCIU ortodox pap ellen, aki a sepsiszentgyörgyi, 2016. december 1-én megtartott Románia Nemzeti Ünnepén, a magyar közösséget diszkrimináló és egyben gyűlöletkeltő felszólalást tartott Sepsiszentgyörgy főterén. Az ODT, 792/2016-es számú ügyben, a 205/2017.04.26-i döntésében kimondta, hogy Emanoil Ganciu, ortodox pap […]

Tovább

„Kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen” civil érdekérvényesítő ügy

Marosvásárhely, 2014- 2017. november 21. A CEMO „Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen” civil érdekérvényesítő ügye 2014 májusában indult azzal a céllal, hogy 25 évvel a rendszerváltás után megjelenjenek Marosvásárhely utcanévtábláin a magyar nyelvű utca- és tér nevek. Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, közel 60 ezer ember, akik az utcák, terek neveit kizárólag román nyelven olvashatják […]

Tovább

Találkozó a Keretegyezmény szakértőivel

Kolozsvár, 2017. április 03. A Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről Tanácsadói Bizottsága Romániába utazott, ahol 2017. április 3-án olyan magyar civil szervezetek képviselőivel találkoztak, amelyek árnyékjelentéseket nyújtottak be a román államjelentés mellé. A megbeszélésen jelen volt Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), Bethlendi András, az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) és Toró Tibor, az Erdélyi Magyar […]

Tovább

CEMO árnyékjelentés

Marosvásárhely, 2016. június 11. A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a román kormány időszaki jelentését kiegészítendő, 2016. június 11. határidőre elküldte árnyékjelentését az Európa Tanácsnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának alkalmazásáról. A CEMO által elkészített árnyékjelentés a Maros megyei magyar közösségre, illetve a karta által garantált nyelvi jogok gyakorlati alkalmazására fókuszál. A CEMO árnyékjelentése elsősorban […]

Tovább

Felszólalás az ENSZ Kisebbségügyi Fórumán

Genf, 2016. november 24–25. Szigeti Enikő a CEMO ügyvezető igazgatója is felszólalt az ENSZ, kilencedik Kisebbségügyi Fórumán, amely Genfben került megszervezésre november 24–25 között. A Kisebbségügyi Fórum 2016. évi tematikája „A kisebbségek helyzete humanitárius krízis idején” volt. A Fórumot megelőző három napon Enikő részt vett a Minority Rights Group International, nemzetközi kisebbségügyi szervezet (http://minorityrights.org/) által szervezett […]

Tovább

Nemzeti jelképek vs. Nemzetbiztonság?

Kolozsvár, 2016. november 18. Szikszai László kollégánk, a CEMO jogásza, előadást tartott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által 2016. november 18-án, Kolozsváron megszervezett konferenciáján, amelynek címe, „Nemzeti jelképek vs. Nemzetbiztonság? Perek, jelentések és civil mozgalmak a román-magyar kapcsolatok tükrében” volt. Jogászunk előadásában kitért a CEMO érdekérvényesítő (advocacy) tevékenységének bemutatására, ennek keretén belül bemutatásra kerültek szervezetünk […]

Tovább

CEMO fellépés a Maros megyei tanfelügyelőség diszkriminatív és törvénytelen határozata ellen

Marosvásárhely, 2016-2017. október 11. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) Igazgatói Testülete 2016.09.28- án döntést hozott a Maros megyei tanfelügyelőség, iskolaigazgatók és aligazgatók versenyvizsgáját meghirdető, 46-os számú határozatának ügyében. Az Igazgatói Testület mind a hét tagja egyöntetűen a következő döntést hozta: az ODT felkéri a Maros megyei Főtanfelügyelőséget arra, hogy vonja vissza (a törvénytelen és diszkriminatív- […]

Tovább