Category Archives for Kétnyelvűség Oktatásban 2013-2020

Diszkriminatív általános iskolai oklevelek ügy

Marosvásárhely, 2019. július 10. Marosvásárhely egyik legnagyobb általános iskolájában, a Liviu Rebreanu-ban ugyanis az intézmény vezetősége nem volt hajlandó a nyolcadik osztály elvégzését tanúsító okleveleket, iskolai anyakönyvi kivonatokat törvényes módon kiállítani, a magyar diákok nevei helytelenül, ékezetek nélkül kerültek fel az iratokra. Az iskola titkárnőjének és igazgatójának indoklása szerint a magyar nyelvben használt ékezetek használata […]

Tovább

Tudatosító kampányt indított a CEMO az iskolai kétnyelvűségért “Értékeljük – MAGYARUL – diákjainkat!” címmel

Marosvásárhely, 2019. március 11. Mindamellett, hogy a romániai magyar diákoknak joguk van magyar nyelven tanulni, az iskolák gyakorlatában számos olyan jelenség létezik, amelyek nem követik az esélyegyenlőség elvét, ilyenek például a magyar elemis diákok ellenőrző könyvében rögzített román nyelvű értékelés, a vegyes tannyelvű iskolák folyosóin található egynyelvű szemléltető anyagok, faliújságok, továbbá az iskolai hirdetőtáblákra kifüggesztett […]

Tovább

Jog- és érdekérvényesítés képzés pedagógusok számára

Marosvásárhely, 2018. december 8. A CEMO által szombaton (2018. december 8-án), Marosvásárhelyen szervezett tréningen, a résztvevő pedagógusoknek alkalmuk nyílt arra, hogy betekintést nyerjenek az advocacy-jog- és érdekérvénysítés eszköztárába. Az interaktív képzés során a résztvevők megismerhették, azokat az érdekérvényesítő eszközöket, módszereket- lobbi és tárgyalástechnikákat, jogi és hatósági beadványok szerkesztését – amelyekkel határozottabban és eredményesebben felléphetnek jogsértő […]

Tovább

A CEMO jogi eljárásai a súlyos tankönyvhiány miatt

Marosvásárhely, 2017. december 31. Romániában jelenleg egy tanügyi reform zajlik, amelyiknek az a célja, hogy az iskolákban zajló tevékenységek során a kompetenciák fejlesztésre helyeződjön a hangsúly. Az új, kompetenciaközpontú tantervek bevezetése óta, 2013-tól, a magyar pedagógusok és diákok komoly tankönyvhiánnyal küszködnek. A Tanügy minisztérium nem egyszerre, hanem menedékesen, 2013-ban először az első osztályosoknak, majd 2014-ben […]

Tovább

Peres eljárás a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Iskolaigazgatósága ellen

Marosvásárhely, 2016- 2017. december 31. A „Kétnyelvűség az Oktatásban” programunk keretén belül peres eljárást kezdeményeztünk a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Iskolaigazgatósága ellen. A per célja a magyar közösség anyanyelvhasználati jogainak alkalmazása a vegyes iskolák belső tereiben. Marosvásárhelyen több mint 35 oktatási intézmény, óvoda, általános iskola és középiskola működik. Az iskolák belső tereit az egynyelvűség jellemzi, vannak […]

Tovább

A CEMO jogi eljárásai a marosvásárhelyi vegyes tannyelvű iskolák nyelvi jogi diszkriminációja ellen

Marosvásárhely, 2010-2017. október 03. 2017-ben szervezetünk tovább folytatta a Kétnyelvű iskolai nyelvi tájkép kialakításának céljával  elindított projektjét. Marosvásárhelyen körülbelül 50 tanintézmény található, óvodák, általános iskolák, középiskolák. Ezek között kevés tanintézményben találunk kétnyelvű nyelvi tájképet. A közérdekű tájékoztatás egynyelvű, az iskolai feliratok szintén egynyelvűek, a falakon nem találni magyar nyelvű posztert, iskolai projekt bemutatót, a faliújságokon található […]

Tovább

CEMO árnyékjelentés

Marosvásárhely, 2016. június 11. A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a román kormány időszaki jelentését kiegészítendő, 2016. június 11. határidőre elküldte árnyékjelentését az Európa Tanácsnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának alkalmazásáról. A CEMO által elkészített árnyékjelentés a Maros megyei magyar közösségre, illetve a karta által garantált nyelvi jogok gyakorlati alkalmazására fókuszál. A CEMO árnyékjelentése elsősorban […]

Tovább

Értékeljük magyarul diákjainkat

Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, 2016. szeptember 16. A CEMO Iskolai Kétnyelvűség Programjához tartozó- Értékeljük magyarul diákjainkat- projektünk keretében, pár nappal az iskolakezdés után (2016. szeptember 16-án) arra szólítottuk fel Hargita, Kovászna és Maros megye főtanfelügyelőit/ főtanfelügyelőhelyetteseit, hogy foganatosítsanak olyan  hatékony intézkedéseket, amelyekkel arra sarkallják a pedagógusokat, hogy anyanyelvükön értékeljék a magyar kisiskolásokat. Tapasztalataink szerint sajnos, jelenleg […]

Tovább

CEMO fellépés a Maros megyei tanfelügyelőség diszkriminatív és törvénytelen határozata ellen

Marosvásárhely, 2016-2017. október 11. Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) Igazgatói Testülete 2016.09.28- án döntést hozott a Maros megyei tanfelügyelőség, iskolaigazgatók és aligazgatók versenyvizsgáját meghirdető, 46-os számú határozatának ügyében. Az Igazgatói Testület mind a hét tagja egyöntetűen a következő döntést hozta: az ODT felkéri a Maros megyei Főtanfelügyelőséget arra, hogy vonja vissza (a törvénytelen és diszkriminatív- […]

Tovább

A Polgármesteri Hivatal eltávolítatta a CEMO „iskolai kétnyelvűség” adományát

Marosvásárhely, 2015. július 21. Szervezetünk 2015-ben a „Kétnyelvűség az Oktatásban” Program keretén belül elindított egy adományozás projektet, amelynek célja az iskolai kétnyelvűség megvalósítása, kétnyelvű feliratok adományozásán keresztül. Az adományt elfogadó oktatási intézményekkel megállapodunk abban, hogy a kétnyelvű nyelvi tájkép kialakítása mellett, a többi területen – közérdekű tájékoztatás, értékelés, faliújságok, iskolai évzáró és évnyitó stb. – […]

Tovább