CEMO fellépés a Maros megyei tanfelügyelőség diszkriminatív és törvénytelen határozata ellen

Marosvásárhely, 2016-2017. október 11.

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODT) Igazgatói Testülete 2016.09.28- án döntést hozott a Maros megyei tanfelügyelőség, iskolaigazgatók és aligazgatók versenyvizsgáját meghirdető, 46-os számú határozatának ügyében. Az Igazgatói Testület mind a hét tagja egyöntetűen a következő döntést hozta: az ODT felkéri a Maros megyei Főtanfelügyelőséget arra, hogy vonja vissza (a törvénytelen és diszkriminatív- megj. CEMO) határozatát. Az ODT  nyomon követi az Igazgatói Testület döntésének végrehajtását, amennyiben ez nem valósul meg, a Maros megyei Tanfelügyelőség ellen hivatalból eljárást indít.

Az ügy előzménye:
Korábban a Maros megyei tanfelügyelőség vezetőségi tanácsa  a 46-os számú  határozatában egy lista formájában szabályozta a Maros megyei és marosvásárhelyi vegyes tannyelvű óvodák, iskolák igazgatójának vagy aligazgatójának nemzeti hovatartozását.

Az 1/2011-es Oktatási Törvény 97-es cikkelyének, 1. bekezdése alapján „Az igazgató látja el az oktatási intézmény ügyvezetését. Azoknál az intézményeknél, amelyeknél az oktatás kizárólag valamely kisebbség nyelvén történik, az igazgatónak kötelessége ismerni az adott kisebbség nyelvét. Azoknál az oktatási intézményeknél, amelyeknél valamely kisebbség nyelvén is oktatnak, az egyik igazgatónak kötelessége ismerni az adott kisebbség nyelvét. Ezekben az esetekben az igazgató kinevezése az adott kisebbséget a román parlamentben képviselő szervezet vagy, amennyiben az adott kisebbségnek nincs parlamenti képviselete, akkor a kisebbségek parlamenti csoportjának megkérdezésével történik”. Továbbá a Nemzeti Oktatási és Tudományos Kutatási Minisztérium f. év augusztus 31-i rendelete előírása alapján (3. cikkely, 6. bekezdés) a vegyes tannyelvű óvodák, iskolák igazgatójának vagy aligazgatójának kötelező módon ismernie kell az adott tanintézménybe járó kisebbségi diákok nyelvét.

A Maros megyei Tanfelügyelőség 46-os számú határozatának mellékletében található, egy – a tanfelügyelőség munkatársai által összeállított – táblázat, amelyben meghatározták, hogy a megyében működő vegyes tannyelvű iskolákban az aligazgatónak vagy ritkább esetben, az igazgatónak kell lenni annak a személynek, aki a törvény által előírt „magyarul beszélő” személy.

A táblázat alapján több mint 40 Maros megyei iskola esetén a „magyarul beszélő személy” csak az aligazgatói állásra vonatkozik, az igazgatói állás esetén ugyan nincs megtiltva, hogy magyar anyanyelvű vagy magyarul beszélő személy legyen a pályázó, viszont a Főtanfelügyelőség munkatársai vagy az intézménnyel együttműködő iskolai szakszervezeti vezetők folyamatosan nyomást gyakorolnak az igazgatói állásra (ott ahol csak aligazgatói pozíciót jelöltek ki  a magyarul beszélő személy számára) pályázni szándékozó magyar személyek irányába és arról tájékoztatják őket, hogy ne pályázzanak az  iskolavezetői tisztségre.  A CEMO munkatársait több, jelenleg még tisztségben levő magyar anyanyelvű iskolaigazgató kereste meg, olyan személyek akik a táblázat szerint már csak a magyarul beszélő aligazgatói állásra pályázhatnak. Ezek az igazgatók beszámoltak az irányukba történő  folyamatos nyomásgyakorlásról – amelyek célja, hogy az érintettek ne pályázzanak iskolaigazgatói állásra- és bemutatták azokat az eszközöket, amelyekkel rá akarják őket venni arra, hogy csak az aligazgatói állásra pályázzanak.  

Miközben Mircea Dumitru oktatási miniszter szándéka az volt, hogy kizárólag a szakmai szempontok figyelembevételével töltsék be a vezető tisztségeket, a Maros megyei tanfelügyelőség, iskolaigazgatatók és aligazgatók versenyvizsgáját meghirdető határozata diszkriminatív és törvénytelen.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is panasszal fordult az ODT irányába, hiszen – az RMPSZ munkatársainak elemzése alapján – a Maros megyei határozat az egyetlen olyan határozat, amely nem veszi figyelemebe a törvényes előírásokat és az esélyegyenlsőg elvét figyelmen kívül hagyva,  szabályozza az iskolák vezetőinek etnikai hovatartozását.

Mindkét panaszlevél célja, hogy a Maros megyei Főtanfelügyelőség határozatának diszkriminatív és törvénytelen jellege megszűnjön, továbbá azt szeretnénk elérni, hogy a főtanfelügyelőség által hozott újabb iskolaigazgatói álláspályázatról szóló határozathozatal során a Maros megyei főtanfelügyelőség kötelező módon konzultáljon az RMPSZ szakembereivel és a marosvásárhelyi és Maros megyei RMDSZ oktatásért felelős személyeivel.

További linkek:
http://itthon.transindex.ro/?hir=43912
http://marosvasarhelyiradio.ro/hirek/diszkriminal-a-tanfelugyeloseg1.html
http://www.origo.hu/nagyvilag/20160928-romania-maros-megye-igazgato-palyazat-tanfelugyeloseg-diszkriminacio.html
http://foter.ro/cikk/20160927_etnikai_diszkriminacio_a_maros_megyei_oktatasban

 

Leave a Comment: