Magunkról

Társadalmunk még mindig a kommunizmus jegyeit hordozza magán és nehezen tudjuk levetkőzni a rossz beidegződéseinket, amelyeket az elmúlt rendszer belénk sulykolt, mivel fő jellemzői a társadalom feldarabolása, valamint az emberi bizalom megingatása voltak.

Romániában a demokratikus rendszer kialakulása meglehetősen lassú folyamat, amely napjainkig tart, és ennek a hosszúra sikeredett átmenetnek az okai természetesen a múltban rejlenek, viszont következményei meghatározzák mindannyiunk jövőjét.

Napjaink demokratikus Romániájában az állampolgárok nem vesznek részt semmilyen fontos közösségi ügyben, az önkéntesség alig  ismert fogalom. Az emberek egymásba vetett bizalma annyira alacsony, hogy szinte nem létezőnek tekinthető és ezzel egy időben az államba és annak intézményeibe vetett bizalom is teljesen kihalt az állampolgárok életéből. Az állam intézményeinek nem sikerült elnyernie az állampolgárok bizalmát, ennek eredményeként az emberek teljesen visszavonultak a publikus szférából és nem vesznek részt az életüket meghatározó döntések meghozatalánál, és nem is reagálnak ezekre. A tolerancia és a szolidaritás két fogalom és egyben magatartás, amelyek egy demokratikusan működő társadalom alappillérei, amelyek meglehetősen ismeretlenek a romániai polgárok számára, és habár jelen vannak a mindennapos kommunikációnk során, ezen fogalmak még üresek és arra várnak, hogy megtöltsük őket tartalommal.

A Civil Elkötelezettség Mozgalom civil szervezetet elkötelezett aktivisták és értelmiségiek alapították, akiknek szilárd meggyőződésük, hogy a társadalom mai állapotának és hozzáállásának gyökeres megváltoztatásához elsősorban tudatosításra, oktatási programokra, valamint érdekérvényesítő képesség kialakítását célzó tevékenységekre van szükség.

Hisszük és valljuk, hogy sürgősen el kell kezdeni és fent kell tartani azt a hosszú ideig tartó és nehéz küzdelmet, melynek célja a változás és változtatás, és reméljük, hogy erőfeszítéseinkkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy közösségünk tagjai új attitűdöket és értékrendet alakítsanak ki, melyek segítségével jogaikat és kötelezettségeiket jobban megismerik és érvényesítik. Munkánkkal azt szeretnék elérni, hogy az elkövetkező években közösségünk tagjai aktívan és elkötelezetten vegyenek majd részt törékeny demokráciánk építésében.

Küldetésünk

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) célja, hogy aktívan és hatékonyan hozzájáruljon a társadalom jogokra épülő felfogásának megerősítéséhez és támogatásához,  amelyet érdek- érvényesítés (advocacy), közösség-fejlesztés és civil nevelés  révén kíván megvalósítani.

A CEMO egy civil szervezet, amely azzal a céllal alakult, hogy aktívan támogassa a civil elkötelezettséget, az aktív állampolgárságot és nem utolsósorban a szolidaritást, toleranciát, sokszínűséget, valamint a demokráciában való nagyobb részvételt. Ezeket a célokat tudatosítási kampányok, érdekérvényesítési (advocacy) projektek, állampolgári és emberjogi nevelés, közösségfejlesztési projektek, monitoring és esettanulmányok készítésével, valamint nyilvános fórumok szervezésével kívánjuk megvalósítani. Célunk, hogy a közösség tagjai aktívan és egyre növekvő számban vegyenek részt a demokratikus folyamatokban, és külön hangsúlyt szeretnénk fektetni a fiatal generáció oktatására, akiket az aktív állampolgárságra való neveléssel, valamint a civil elkötelezettség elsajátításával szeretnénk arra motiválni, hogy bekapcsolódjanak közösségük ügyeibe és elkötelezett állampolgárokká váljanak.

A CEMO misszióját három, egymással szorosan összefüggő célkitűzésen keresztül igyekszik megvalósítani:

1. Érdekérvényesítés
2. Kétnyelvűség a közigazgatásban és az oktatásban
3. Tréning és nevelés