„Kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen” civil érdekérvényesítő ügy

Marosvásárhely, 2014- 2017. november 21.

A CEMO „Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen” civil érdekérvényesítő ügye 2014 májusában indult azzal a céllal, hogy 25 évvel a rendszerváltás után megjelenjenek Marosvásárhely utcanévtábláin a magyar nyelvű utca- és tér nevek.

Marosvásárhelyen él a legnagyobb romániai magyar közösség, közel 60 ezer ember, akik az utcák, terek neveit kizárólag román nyelven olvashatják el azokon az utcatáblákon, amelyeket román és magyar adófizetők pénzén kivitelezett a város Polgármesteri Hivatala. Miközben a román közösség a saját anyanyelvén kiírt neveket olvas az utcatáblákon, a magyar lakosok csupán a román elnevezés mögötti utca és tér szavakat láthatják magyarul.

2014 május-december:
Az ügy egyik kiemelt lépésének tartjuk az egynyelvű vagy részleges kétnyelvű utcanévtáblák  diszkriminatív jellege miatt tett hatósági feljelentésünket. 2014 májusában feljelentettük Marosvásárhely polgármesterét az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (továbbiakban: ODT). A hatóság 2014. július 31-én meghozott döntése értelmében, a marosvásárhelyi utcanévtáblák diszkriminatívak a magyar közösség irányába. Az ODT figyelmeztetésben részesítette a város polgármesterét és jegyzőjét, továbbá hat hónapos határidőt szabott arra, hogy a valós kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztése megvalósuljon.

Az ODT felszólította az intézmény vezetőjét a polgármesteri hivatal jelenlegi költségvetésének módosítására, azzal a céllal, hogy az utcanévtáblákra szükséges pénzügyi keret biztosítva legyen. Marosvásárhely polgármestere fellebbezést nyújtott be az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozata ellen és a CEMO-nak is be kellett lépnie az eljárásba. Októberben elkészítettük az ügyhöz kapcsolódó beadványunkat és benyújtottuk az ítélőtáblához. Az ítélőtábla sajnos törölte az Országos Diszkriminációellenes Tanács határozatát, az ügy a Legfelsőbb Bíróságra került, tárgyalás valamikor 2016 során várható.

2015 január-december:
Szervezetünk 2014 novembere és 2015 márciusa között kétnyelvű utcanévtáblákat adományozott marosvásárhelyi lakosoknak. A kétnyelvű utcanévtáblákat adományozó akció célja az volt, hogy a városban megjelenjenek a kétnyelvű utcanévtáblák, ezáltal tudatosítva azok fontosságát és törvényességét a lakosok és a hatóságok irányába egyaránt. A kétnyelvű táblákat magánházak tulajdonosainak adományoztuk és szervezetünk aktivistái fel is szerelték azokat a házak falaira és kerítéseire. A „kétnyelvű utcanévtábla adományozás akció” révén több mint 180 táblát szereltünk fel a marosvásárhelyi magánházak falaira, kerítéseire.

2015. március 20-án táblaszerelés közben szervezetünk aktivistáit a helyi rendőrség tagjai igazoltatták és hatósági eljárást indítottak ellenük. Szervezetünk kérte a rendőrség jogtanácsosát, hogy a szervezetünk önkéntesei ellen – akikkel hivatalos formában önkéntességi szerződést kötöttünk – ne indítson eljárást és a büntetést a szervezet részére állítsák ki, hiszen a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen érdekérvényesítő ügy a CEMO egy kiemelt projektje, és az utcanévtábla szerelés (magántulajdonra) nem önkénteseink magánakciója.  A CEMO aktivisták végül tettükért fejenként 5000 (1100 Euró) Lejes büntetést kaptak. Ezt követően a rendőrség tagjai azokat a magánszemélyeket is zaklatni kezdték, akik elfogadták szervezetünk adományát és házaik falára vagy kerítéseikre felkerültek a kétnyelvű utcanévtáblák. A helyi rendőrség tagjai személyesen felkerestek minden egyes – kétnyelvű utcanévtábla adományt elfogadó magánszemélyt – és felszólították, hogy 48 órán belül távolítsák el házaik faláról a kétnyelvű utcanévtáblát ellenkező esetben 50 ezer lejes büntetést helyeztek kilátásba (több mint 11 ezer euró).

A szervezetünk Bírósághoz fordult és kértük a két aktivistánk büntetésének eltörlését. 2015. szeptemberében és októberében zajlottak aktivistáink perei. A marosvásárhelyi Bíróság mindkét esetben megsemmisítette az aktivisták  büntetéséről szóló jegyzőkönyvet, következésképp beigazolódott, hogy az aktivisták  ellen eljárás törvénytelen volt. 

2015 márciusa és szeptembere között, a kétnyelvű utcanévtáblák ügy megoldatlansága miatt számtalan esetben megkerestük a marosvásárhelyi polgármesteri Hivatal illetékeseit, politikai pártok tagjait, a város polgármesterét és alpolgármestereit, célunk az volt, hogy a jelenlegi hatályban levő törvények, valamint Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának előírásai alapján, Marosvásárhely utcáin és terein jelenjenek meg a kétnyelvű utcanévtáblák. Romániában számtalan településen vannak kétnyelvű utcanévtáblák, Marosvásárhelyen, ahol a legnagyobb romániai magyar közösség él a város Polgármesteri Hivatala nem támogatja a kihelyezésüket.

Szervezetünk 2016-ban tovább folytatja a kétnyelvű utcanévtáblákért indított civil érdekérvényesítés ügyet, nem áll szándékunkban abbahagyni mindaddig, ameddig a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal nem tesz eleget törvényes kötelezettségeinek és nem kerülnek ki Marosvásárhely utcáira a valódi kétnyelvű utcanévtáblák. A kétnyelvű utcanévtáblák hiánya miatt 2016-ban peres eljárást indítottunk Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ellen.