Érdekérvényesítés program

A CEMO érdekérvényesítés programja, a tréning és nevelés programunk szerves kiegészítője, célja, hogy a szervezet hosszútávú valamint rövidtávú céljait életképesekké és megoldhatókká alakítsa.

A CEMO tervei közé tartozik az aktív részvétel ösztönzése, az állampolgárok jelenlegi magatartásának megváltoztatása azzal a céllal, hogy az emberek elkezdjenek és megtanuljanak felelősségteljesebben viszonyulni saját életterükben zajló eseményekhez. Az érdekérvényesítő akciók további célja a közösség bizalmának kialakítása és megerősítése, a változás lehetőségében való hit megerősítése. Hisszük és valljuk, hogy apró győzelmek révén lehetséges és egyben szükségszerű változásokat előidézni, olyanokat amelyek által az életünk mindennapos rendellenességei orvosolhatók.

Határozottan hiszünk abban, hogy az érdekérvényesítési erőfeszítéseink-különös tekintettel a létező törvények alkalmazásával kapcsolatos visszaélések – összefogják majd a közösség különböző tagjait, és általuk az emberek megtanulhatnak közös érdekeikért és céljaikért együtt küzdeni és tenni. Érdekérvényesítés programunk változatos tevékenységeket biztosít: érdekérvényesítési kampányok, tudatosítási kampányok, lobbi, közösségi fórumok, esettanulmányok és monitoring, online aktivizmus, kutatás és fejlesztés.

Érdekérvényesítés kampányok

A CEMO érdekérvényesítés kampányokat hoz létre, hogy ezáltal ismertesse az európai állampolgárság kiemelkedő értékeit, és, hogy hatást gyakoroljon a helyi és országos intézményekre, hogy azok demokratikusabb, átláthatóbb, valamit állampolgár – központúbb intézményekké váljanak.

Tudatosítás kampányok és közösségi fórumok

A CEMO tervei közt szerepelnek olyan tudatosítás kampányok megtervezése és kivitelezése, amelyek az állampolgárok aktív részvételét ösztönzésére irányulnak.

Online aktivizmus

A civil társadalom számtalan eszközt használ a társadalomban zajló rendellenességek feltárására és azok megoldására. Ezek egyike az érdekérvényesítés amely jól kidolgozott módszerekkel ügyeket támogathat, közösségeket épít és emberi jogokat véd. Az érdekérvényesítés nemcsak a győzelemről szól, a közösségi érzés nemcsak a megnyert ügyektől függ. Vannak olyan alkalmak amikor az érdekérvényesítési törekvések azért szükségesek, hogy megtanuljuk felvállalni a kihívásokat és aktívan szerepet vállaljunk olyan helyzetekben is, amikor kevés esélyünk van, és a siker nagyon távoli és elérhetetlen.

A nonprofit érdekérvényesítés egyik korszerű módszere az online aktivizmus. Más ismert nevei az elektronikus érdekérvényesítés, internetes érdekérvényesítés, ezek a módszerek az interneten keresztül, és más típusú csúcstechnológiákon keresztül, azzal a céllal valósulnak meg, hogy politikai változásokat idézzenek elő. Napjainkban az online aktivizmus szerepe rendkívül fontos. Az állampolgároknak biztosítja az egyszerű részvételt a politikai vélemény formálásban közösségi, országos és nemzetközi szinten egyaránt.

A CEMO online aktivizmus programjának célja a közösségi érzés előmozdítása amelynek révén támogatni szeretné a polgárokat abban, hogy a közösség jövőjét érintő kérdésekben határozott és egyértelmű lépéseket tegyenek. A CEMO az online érdekérvényesítési tevékenységeit négy összefüggő folyamatba csoportosította: információgyűjtés és elemzés, nevelés és tudatosítás, a támogatók szervezése és irányítása, valamint nyomásgyakorlás. E négy funkció segítségével az érdekérvényesítés kampányok a legoptimálisabban kihasználhatják a technológiát és a törekvéseket továbbmozdítják.

A CEMO online aktivizmus programjai által elsősorban olyan témákra összpontosít, melyek a helyi közösséget érintik, általuk megpróbálja tudatosítani az embereket, hol vannak a problémák és hogyan lehet elősegíteni a változást.