Tréning és nevelés program

A Tréning és nevelés program célja, hogy az állampolgári és az emberjogi nevelés segítségével, valamint az aktív részvételhez szükséges készségek kialakításán keresztül aktív részvételre bátorítsa a közösséget, különösen annak fiatal tagjait. Tréningjeinkkel és formális, valamint informális nevelési programjainkkal azt a célt szeretnénk elérni, hogy közösségünk tagjaiban kialakuljon egy erős bizalom, tudás és képesség, amelyek segítségével hatékonyan tud majd szerepet vállalni, részt venni a közélet ügyeiben.

A program tréningjei, workshopjai, valamint nevelési projektjei közzépontjában az aktív állampolgárság áll. A Tréning és nevelési program tevékenységei sok esetben kiegészülnek majd különböző tudatosítási kampányokkal, valamint érdekérvényesítő akciókkal, amelyeknek együttes célja, hogy a közösségben tudatosodjon a gondolkodásváltás szükségessége és annak fontossága, valamint az, hogy attítűdváltozás nélkül nem jöhetnek létre komoly változások a társadalomban. Tréning és nevelés programunk a következőket tartalmazza: Emberi jogok oktatása, Érdekérvényesítés tréningek és sztereotípia lebontó tréningek, szervezetfejlesztő tréningek

Emberi jogok oktatása

Emberi jogok nem létezhetnek olyan társadalomban, ahol az állampolgárok nem ismerik jogaikat és nem is szólalhatnak fel saját védelmükben. Az emberi jogok oktatása csak a tájékozott polgárok jogok és kötelezettségek iránti megfogalmazott igénye által teljesülhet. Az emberi jogok oktatása olyan elveket, gondolkodást és attitűdöt alakít ki, amelyek minden egyént hozzásegítenek ahhoz, hogy tiszteletben tartsák valamint megköveteljék a saját valalmint a körülöttük élők jogait. Fontosnak tartjuk tudatosítani azt, hogy az emberi jogok megléte és fenntartása a közösség minden egyes tagjának felelőssége.
A emberi jogok oktatása hosszútávon hozzájárul az emberi jogsérelmek felsimeréséhez, elkerüléséhez, ugyanakkor egy fontos befektetés amely hosszú távon hozzájárul egy igazságos társadalom kialakásához, amelyben minden személyt tisztelnek és méltányolnak.

Aktív állampolgárság

Az állampolgári nevelés a társadalom demokratizálódásának egyik leghatékonyabb módszere, mivel arra neveli és ösztönzi az állampolgárokat, hogy hatékonyan részt vegyenek a demokrácia építésében.
Az aktív állampolgársaág elsősorban azt jelenti, hogy az állampolgárok részt vesznek azokban a döntéshozatali folyamatokban, amelyek az életüket meghatározzák és befolyásolják. Önrendelkezést jelent, amelyhez olyan értékek társulnak mint szolidaritás, kölcsönösség.
Életvezetés, magatartások és tettek/cselekedetek: ezek azok az alapelvek, amelyek meghatározzák az állampolgárságot és a civil elkötelezettséget. A legtöbb ember számára az állampolgárság szinte kizárólag a választásokban való részvételt, a választási jog gyakorlását jelenti, mindamellett, hogy az aktív állampolgárság sokkal tágabb és mélyrehatóbb részvételt jelent a közösség számára fontos ügyek terén.
Az aktív állampolgárság személyes és közösségi felhatalmázásról szól. Az egyén szintjén valamint közösségben egyaránt azt jelenti, hogy az emberek hozzájutnak és gyakorolják a törvényes jogaikat, megvédik érdekeiket és jogaikat, segíteni tudnak, szervezkednek, és szükség esetén képesek megtenni azokat a lépéseket amelyek a változást előidézhetik.
A választási joggal élni önmagában nem elég. A segítségnyújtás sem mindig elegendő. A szervezkedés/önszerveződés, vagy tüntetés is gyakran kevés ahhoz, hogy változást idézzen elő. De mindezek együtt a civil elkötelezettség elengedhetetlen kellékei, és nagyon hatékonyak lehetnek nemcsak a szükségek és hiányosságok megfogalmazásában, hanem a változás előidézésében és bekövetkeztében.
Az aktív állampolgárok tudatában vannak a közösségükben fennálló problémáknak, és felelőséget vállalnak saját életük jobbátételében, figyelnek a mellettük élőkre, és mindezt annak az elkötelezettségnek a jegyében teszik mások iránt, mely az igazságosságban és a gondoskodásban gyökerezik. Az aktív állampolgárság a családon belül és a közösség által alakul ki, de az iskolai nevelés is nagymértékben hozzájárul ennek a magartásnak a kialakulásához. Az aktív állampolgárok érvényesíteni tudják saját nézőpontjukat, és az élet más területén is aktívak.