Kétnyelvűség az oktatásban program

A Kétnyelvűség az Oktatásban Programunk 2009-ben indult. A program célja a marosvásárhelyi vegyes tanintézmények, egynyelvű, diszkriminatív nyelvi tájképének átalakítása. Marosvásárhelyen 35 tanintézmény található, óvodák, általános iskolák, középiskolák. A marosvásárhelyi oktatási intézmények vegyes tannyelvű iskolák, a román diákok román tannyelvű osztályokban, a magyar tanulók magyar tannyelvű osztályokban tanulnak. A városban két önálló magyar iskola van, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium.

A vegyes tannyelvű óvodákban, iskolák (általános és közép) majdnem mindenikében egynyelvű nyelvi tájképet találunk. A közérdekű tájékoztatás egynyelvű, az iskolai feliratok szintén egynyelvűek, a falakon nem találni magyar nyelvű posztert, iskolai projekt bemutatót, a faliújságokon található szövegek – történelem, irodalom – egynyelvűek, egy közösség múltját és kultúráját mutatják be, a falakon ritkán vagy egyáltalán nem látni magyar történelmi hős, költő vagy író képét.

Az évek során néhány iskola és óvoda nyelvi tájképe gyökeresen megváltozott, ezekben az iskolákban a falak valódi multikulturalizmust tükröznek, minden felirat kétnyelvű, mindkét közösség kultúrája, történelme megjelenítésre kerül, az iskolai évzárók, évnyitók két nyelven zajlanak. Sajnos az iskolák többsége esetén a belső terek kétnyelvűsége még várat magára.

Az elmúlt években számtalan tárgyalást folytattunk a marosvásárhelyi iskolák vezetőivel, petíciókat kezdeményeztünk, feljelentettük a teljes marosvásárhelyi iskolai hálózatot az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál, kétnyelvű feliratokat adományoztunk iskoláknak. Antidiszkriminációs eljárásaink során az Országos Diszkriminációellenes Tanács 2010-ben négy oktatási intézményről állapította meg, hogy diszkriminatív a magyar diákok irányába, 2017-ben összesen 17 oktatási intézmény esetén hozott hasonló döntést. Antidiszkriminációs eljárásaink tovább folytatódnak.

A programunk keretén belül, 2017-ben peres eljárásokat kezdeményeztünk Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ellen, lévén, hogy az oktatási intézmények fenntartója az önkormányzat, amelynek képviselői sajnos nem támogatják az iskolai kétnyelvűséget. 2015-ben az iskolákért felelős szakigazgatóság körlevélben tiltotta meg a CEMO által, helyi iskoláknak felajánlott kétnyelvű iskolai felirat adományok kihelyezését. 2018-tól kezdődően, programunk tevékenységeit Maros megye, más, magyarok által is lakott, településeire is kiterjesztjük, megvizsgáljuk majd a vegyes tannyelvű intézmények belső és külső nyelvi tájképét és diszkrimináció esetén megtesszük a megfelelő intézkedéseket.

A Marosvásárhelyre jellemző iskolai egynyelvűség nem egyedi eset, más megyék – ahol léteznek vegyes tannyelvű iskolák – településein is hasonló a helyzet. A CEMO célja, hogy az iskolai kétnyelvűség programjának tevékenységeit más megyékben is kiépítse, szívből reméljük, hogy az elkövetkező évek során mindezt sikerül majd megvalósítani.