Despre CEMO

Societatea noastră suferă în continuare de amprenta comunismului îndelungat care a atomizat societatea şi a zdrobit oamenii oriunde acest lucru a fost posibil. În România tranziţia spre democrație a fost un proces lent, oamenii nu participă activ în viaţa comunităţii, nu îşi dedică timpul pentru a se implica în probleme de importanţă majoră. Cetăţenii nu au încredere unii în ceilalţi şi, cu siguranţă, nu au încredere în autorităţile publice. Au o încredere scăzută în autorităţile administrative atât în cele centrale cât şi locale, şi nu arată toleranţă şi solidaritate, care sunt două dintre trăsăturile majore ale cetăţeanului democratic. Suntem în ţările postcomuniste în continuare martorii, ai unei neîncrederi majore a cetăţenilor faţă de toate instituţiile formale. Mai mult, în multe privinţe instituțiile democratice nu s-au putut ridica la nivelul aşteptărilor cetăţenilor, având drept rezultat retragerea din viaţa publică postcomunistă a multor cetăţeni.

Mişcarea Angajament Civic este o organizaţie neguvernamentală fondată de un grup de activişti şi intelectuali ferm convinşi de necesitatea educaţiei, de advocacy şi susţinerii publicului larg pentru a putea produce schimbări semnificative în viaţa societăţii.

Credem că există o nevoie pentru a începe şi menţine o luptă hotarâtă şi de amploare schimbare, sperând ca eforturile noastre vor contribui la dezvoltarea unor noi atitudini, norme şi valori privind drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. Anticipăm că în anii următori oamenii vor deveni mult mai activi şi implicaţi şi vor fi gata să joace un rol cheie în cursul democraţiei.

Misiunea noastră

Misiunea Mişcării Angajament Civic (CEMO) este să contribuie activ şi efectiv la încurajarea unei atitudini bazate pe drepturi, prin activităţi advocacy, educaţie şi dezvoltare comunitară.

CEMO este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată pentru promovarea atât a angajamentului civic, cât şi a unei cetăţenii active bine informate, alături de solidaritate, toleranţă şi diversitate şi o mai mare participare în societate şi democraţe printr-o varietate de proiecte de conştientizare publică, advocacy, educaţie civică, dezvoltare comunitară, cercetări, discuţii şi dezbateri. Ea încurajează o participare democratică sporită a tuturor membrilor comunităţii cu un accent special asupra generaţiei tinere, prin educaţie pentru o cetăţenie activă şi angajament civic.

Ce este angajamentul civic? Angajamentul civic se bazează pe faptul că toţi cetăţenii pot contribui cu idei, energie şi activitate la propuneri privind îmbunătăţirea vieţii comunitare şi pe faptul că aceste propuneri sunt mult mai uşor de acceptat dacă cetăţenii au un rol în elaborarea lor. Angajamentul civic se bazează pe energia cetăţenilor pentru a reuni reprezentanţi ai diferitelor fracţiuni din comunitate.

Există oameni implicaţi civic în ţara noastră? Implicarea civică, în special voluntariatul pentru cauze nobile, sunt încă foarte puţin prezente în societatea românească. Motivele unei astfel de atitudini sunt lipsa banilor, lipsa încrederii, a timpului şi a calificărilor. Mişcarea Angajament Civic (CEMO) consideră necesară oferirea de oportunităţi şi susţinerea cetăţenilor pentru a-i determina să devină implicaţi activi în identificarea şi rezolvarea problemelor propriei comunităţi şi îmbunatatirea nivelului de trai. Credem că este necesar ca oamenii să înteleagă raţionamentul din spatele faptului că o puternică atitudine participativă va permite cetăţenilor să îşi exercite drepturile şi obligaţiile unii faţă de ceilalţi şi le va oferi posibilitatea de a recunoaşte şi de a respecta diferenţele.

Credem cu tărie că angajamentul civic şi partenerul lui, activităţile de advocacy vor putea aduce schimbări în viaţa societăţii. Participarea activă în probleme civice le oferă oamenilor posibilitatea de a pune întrebări, de a-şi exprima interesul şi preocupările şi de a-şi face, totodată,  vocea auzită. Eforturile de advocacy vor putea determina diferite membrii ai comunităţii să se întâlnească şi să lucreze pentru ţeluri şi proiecte comune. Mişcarea Angajament Civic îsi desfăşoară activităţile în 3 domenii mari:

1. Training și educație
2. Advocacy
3. Bilingvism în administrația publică și în educație