Programul Bilingvism în educaţie

Programul nostru denumit Bilingvism în educaţie a demarat în anul 2009. Scopul programului constă în transformarea peisajului lingvistic unilingv, discriminativ din unităţile târgumureşene mixte de învăţământ. La Tîrgu Mureş există 35 de unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli generale, licee. Acestea sunt cu predare mixtă: elevii români învaţă în clase cu predare în limba română, iar elevii maghiari în clase cu predare în limba maghiară. În oraş există două şcoli maghiare independente: liceul teoretic Bolyai Farkas şi Colegiul Reformat.
În grădiniţele, şcolile generale, liceele mixte găsim aproape peste tot un peisaj monolingv. Informaţiile de interes public, inscripţiile sunt într-o singură limbă, pe pereţi nu există postere, panouri cu proiecte şcolare în limba maghiară, textele istorice şi literare de pe gazetele de perete sunt într-o singură limbă, prezentând trecutul şi cultura unei singure comunităţi, pe pereţi sunt rare sau lipsesc cu desăvârşire pozele unor eroi, poeţi sau scriitori maghiari.
De-a lungul anilor peisajul lingvistic s-a schimbat radical în câteva şcoli şi grădiniţe, unde pereţii oglindesc un multiculturalism adevărat, toate inscripţiile sunt bilingve, se prezintă cultura, istoria ambelor comunităţi, festivităţile de deschidere şi de închidere ale anului şcolar se desfăşoară în două limbi. Din păcate la majoritatea şcolilor bilingvismul spaţiilor interioare încă se lasă aşteptat.
În ultimii ani am purtat nenumărate negocieri cu conducerea şcolilor târgumureşene, am iniţiat petiţii, am reclamat întreaga reţea şcolară din Tîrgu Mureş la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, am donat şcolilor inscripţii bilingve. Ca urmare a demersurilor noastre antidiscriminatorii, în anul 2010 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a stabilit despre patru instituţii de învăţământ, că sunt discriminative faţă de elevii maghiari, iar în 2017 a luat decizii asemănătoare în cazul a 17 instituţii de învăţământ. Nu încetăm cu aceste acţiuni antidiscriminatorii.
În cadrul programului nostru, în anul 2017 am acţionat în instanţă Primăria Municipiului Tîrgu Mureş, având în vedere faptul că administraţia locală este susţinătoarea instituţiilor de învăţământ, dar din păcate reprezentanţii acesteia nu sprijină bilingvismul şcolar. Monolingvismul care caracterizează şcolile târgumureşene nu este o situaţie izolată, aspecte asemănătoare se întâlnesc şi în localităţile din alte judeţe.