Programul de training

CEMO şi-a dezvoltat Programul de training şi educaţie civică cu scopul de a promova educaţia civică şi participarea activă. Dorim să ne atingem scopul prin întărirea capacităţii cetăţenilor obtinut prin educaţie formală şi nonformală, pentru dezvoltarea încrederii, a calificărilor şi cunoştinţelor necesare pentru a se angaja. Obiectivul CEMO este să încurajeze cetăţenia activă concentrându-se pe educaţia tinerilor şi pe învăţarea pe întreaga durată a vieţii. Suntem convinşi că doar acei cetăţeni ai comunităţii, care îşi conştientizează drepturile lor, înţeleg că toţi avem nevoie de şanse egale şi de a fi trataţi cinstit. Aceasta este posibil doar dacă oamenii sunt gata să se implice activ şi sunt gata să construiască democraţia.

Credem că democraţia funcţionează doar dacă cetăţenii sunt capabili să acţioneze ca membrii responsabili ai societăţii şi sunt gata să susţină schimbările şi să construiască o democraţie fermă.

Programul de training şi educaţie include educaţie civică şi educaţie pentru cetăţenie activă în şcoli, cât şi iniţiative de educaţie şi training pentru adulţi.

Dorim să dezvoltăm şi să implementăm o serie de training-uri şi ateliere, cât şi proiecte de educaţie civică concentrate asupra cetăţeniei active combinate cu campanii de advocay şi conştientizare publică care vor determina cetăţenii să înţeleagă raţiunea schimbării de atitudine şi importanţă vitală a acestor transformări ce trebuie să îşi aibă locul în societatea românească. Programul nostru de training şi educatie include: educaţia drepturilor omului, training-uri de advocacy şi training-uri anti-bias.

Educaţia drepturilor omului

Drepturile omului nu există într-o societate în care cetăţenii nu sunt bine informaţi asupra drepturilor lor şi nu se pot pronunţa în autoapărarea lor. Educaţia drepturilor omului poate fi îndeplinită prin cererea continuă a oamenilor pentru informare şi protectie. Educaţia drepturilor omului promovează principii, gândire şi atitudini care susţin toate persoanele dornice să-şi susţină drepturile lor şi ale celorlalţi. Dezvoltă o înţelegere a tuturor asupra responsabilităţii comune pentru a face drepturile omului să funcţioneze în fiecare comunitate.

Educaţia drepturilor omului reprezintă o contribuţie esenţială în prevenirea abuzurilor asupra drepturilor omului şi reprezintă o investiţie importantă în încercarea de a obţine o societate justă în care toate drepturile omului sunt apreciate şi respectate.