Advocacy

Programul de Advocacy

Programul de Advocacy al organizaţiei CEMO a fost elaborat pentru a echilibra programul de training şi educaţie şi pentru a face obiectivele generale mai viabile şi realistice.

CEMO doreşte să fie susţinătorul unei participări active a persoanelor în vederea schimbării atitudinii lor prezente şi a-i determina să fie mai răspunzători faţă de ceea ce se întâmplă în viaţa şi în jurul lor.

Credem cu tărie că eforturile de advocacy – în mod special cele care au o abordare bazată pe drepturi – pot reuni diversi membrii ai comunităţii pentru a lucra pentru un scop sau proiect comun.

Programul nostru de advocacy conţine diverse activităţi, cum ar fi: campanii de advocacy, campanii de conştientizare publică, lobby,  forumuri publice, monitorizare şi studii de caz, cercetare şi dezvoltare.

Campanii de advocacy

CEMO implementează campanii de advocacy pentru a promova valorile comune a cetăţeniei europene şi pentru a influenţa instituţiile de nivel local şi naţional să se transforme în instituţii mai democratice, transparente şi “orientate către cetăţean”.

Campanii de conştientizare publică şi forumuri publice
CEMO va dezvolta şi implementa campanii de conştientizare publică pentru a încuraja participarea activă a cetăţenilor.

Activism online

Activităţile de advocacy desfăşurate în domeniul organizaţiilor neguvernamentale sunt o contribuţie importantă a societăţii civile către societate. Există metode bine dezvoltate folosite pentru a promova cauze, pentru a construi comunităţi şi pentru a apăra drepturile omului.  Advocacy nu înseamnă numai a câştiga, iar simţul de comunitate nu depinde exclusiv de victorie. Uneori eforturile de advocacy sunt importante pentru a se angaja chiar dacă aparent sunt puţine şanse  şi nu există numai  o posibilitate minimă pentru success.

O dezvoltare modernizată a advocacy-ului nonprofit este elaborarea technicilor de activism online. Se mai numeşte advocacy online, internet advocacy şi activism online, aceste tehnici folosind internetul şi alte tipuri de tehnologie ultramodernă pentru a promova schimbări în politică. Scopul activismului online în zilele noastre este extrem de important, pentru ca asigură cetăţenilor o cale uşoară de a se implica în opiniile politice ale comunitatii la nivel naţional şi internaţional.

CEMO şi-a dezvoltat programul său de activism online cu obiectivul de a promova simţul de comunitate şi de a sprijini oamenii să se îndrepte spre un viitor echitabil pentru comunitatea lor.

CEMO a grupat activităţile sale de advocacy în patru procese corelate între ele: acumularea şi analizarea informaţieieducaţia şi dezvoltarea conştientizării publiceorganizarea şi coordinarea susţinătorilor şi aplicarea presiunii. Aceste patru funcţii ajută campania de advocacy să se folosească eficient de tehnologie  şi să se înainteze.

Prin programul său de advocacy online CEMO  se va concentra în primul rând pe probleme care afectează comunităţile locale şi va încerca să sensibilizeze oamenii în ceea ce priveşte problemele şi ceea ce este posibil să fie de făcut.