Demersuri juridice și lobby legat de lipsa manualelor școlare din clasele cu predare în limba maghiară

Tirgu Mureș, 2017-2018℘

În România în prezent este în curs de desfășurare o reformă a educației, cu scopul de a se pune accentul pe dezvoltarea competențelor în activitățile școlare. În 2013, încă de la început, când au fost introduse noile curricule naționale axate pe competențe, profesorii și elevii maghiari au fost puși în fața unei grave deficiențe ale lipsei manualelor.

Ministerul Educației Naționale nu a introdus în același timp, ci treptat, începând cu anul 2013, manuale corespunzătoare noilor curricule, mai întâi pentru elevii din clasa I, mai apoi pentru cei din clasa a II-a, a III-a, a IV-a, mai apoi în anul școlar 2017-2018 și pentru elevii din clasa a V-a.

În timpul procesului reformei educației numai manualele elevilor din clasa a I-a au fost tipărite integral, celor din clasa a II-a nu a fost tipărit manualul de matematică, cei din clalsa a III-a nu au nici în prezent nici un manual , în clasa a IV-a a fost tipărit doar un singur manual, cea de limba și literatura română. În cazul elevilor din clasa a V-a a fost tipărit doar manualul de limba și literatura română, maghiară și manualul de religie romano-catolică. Lista manualelor disponibile poate fi vizualizată la adresa: www.manuale.edu.ro . Este important de menționat că legile interzic utilizarea vechilor manuale.

Din cauza lipsei severe a manualelor din școlile în care învață elevi maghairi, CEMO a inițiat proceduri judiciare împotriva Ministerului Educației Naționale. În august 2017 am depus o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. În februarie 2018, organizația noastră a lansat un litigiu împotriva Ministerului Educației Naționale. Ambele cazuri sunt în curs de desfășurare.