Raportul alternativ privind aplicarea Convenției‐cadru pentru protecția minorităților naționale

Cluj-Napoca, 3 aprilie 2017℘

La începutul anului 2017, Mişcarea Angajament Civic, împreună cu organizaţia pentru apărarea drepturilor Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) cu sediul în Cluj, au depus un raport alternativ privind aplicarea în România a Convenției‐cadru a Consiliului European pentru protecția minorităților naționale. În raportul alternativ comun am atras atenţia asupra unor lacune, care combat cele cuprinse în rapoartele de ţară prezentate în ciclurile anterioare de monitorizare, cum că potrivit poziţiei oficiale a României nu există probleme importante în aplicarea convenţiei. În raportul alternativ am prezentat demersurile anti-discriminare ale organizaţiei noastre, procesele strategice, am evidenţiat „peisajul lingvistic interior” al şcolilor mixte, acesta fiind exclusiv în limba română, ceea ce este discriminativ, am relatat despre procesele noastre privind plăcuţele cu denumirile străzilor, precum şi despre rezultatele procesului referitor la panourile cu numele oraşului Cluj.