Anyanyelvhasználat Maros megye 30 polgármesteri hivatalában

Maros megye, 2016-2017. december 31.

2016 júniusában szervezetünk a Kétnyelvűség a Közigazgatásban Programjának keretén belül, jogi és adminisztratív eljárásokat– első lépésben kérvények formájában– kezdeményeztünk a Maros megyei helyi közigazgatási egységek vezetőségeivel szemben. Célunk egyrészt felmérni és egyben számon kérni az adott helyi közigazgatási egység– polgármesteri hivatal– gyakorlatát a 215/2001-es számú Helyi Közigazgatási Törvény magyar nyelvhasználatra (kisebbségek anyanyelvhasználatára) vonatkozó cikkelyeinek a betartását, alkalmazását.

Sajnálatos tény, hogy a helyi közigazgatási törvény látszólag kisebbségbarát törvényes előírásait, azokban az intézményekben sem tekintik prioritásnak, ahol a magyar közösség aránya nagyon magas, ahol nem találni román anyanyelvű tanácsosokat, akik „akadályoznák” ezeknek a törvényeknek a gyakorlatba ültetését. Sajnos Maros megyében (más megyékben sem) nincs egy kialakult gyakorlata a közigazgatási törvény magyar nyelv használatára vonatkozó cikkelyeinek az alkalmazására. Ezen cikkelyek között szerepelnek a normatív tanácsi (testületi) határozatok magyar nyelvre történő lefordítása, a testületi ülések összehívóinak a magyar nyelvre történő lefordítása, a közérdekű információk magyar nyelven történő megjelenítése.

A Projekt első lépéseként kérvényt fogalmaztunk meg magyar és román nyelven, amelyet június és július folyamán eljuttattuk Maros megye harminc közigazgatási egységéhez, olyan települések polgármesteri hivatalainak a vezetőségéhez, ahol a magyar közösség többségben van, 60-100 százalékos arányban.

A következő településekre küldtünk kérvényt: Székelybere, Kibéd, Gyulakuta, Nyárádmagyaros, Havad, Nyárádremete, Székelyhodos, Makfalva, Szováta, Ákosfalva, Nyárádgálfalva, Székelyvécke, Sóvárad, Csíkfalva, Nyárádszereda, Backamadaras, Mezőpanit, Mezőmadaras, Erdőszentgyörgy, Nagyernye, Dózsa György Község/ Lukafalva, Gernyeszeg, Marossárpatak, Magyaró, Balavásár, Koronka, Vámosgálfalva, Nyárádkarácson, Vajdaszentivány, Magyarbükkös.

Választ csak 16 intézménytől kaptunk, 14 hivatal egyáltalán nem válaszolt. A visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a magyar nyelvhasználatra vonatkozó törvényi cikkelyek részlegesen, vagy egyesek intézmények esetén egyáltalán nem kerülnek alkalmazásra, mindamellett hogy a megszólított intézmények majd mindenikében magyar anyanyelvű polgármesterek vezetik az Hivatalt. Érdekes módon egyes elöljárók forráshiányra hivatkoztak, pedig egyetlen hivatal sem tesztelte le, akár korlátozott ideig, hogy mennyibe kerülne egy polgármesteri hivatalnak a fordítások kifizetése. Erről sajnos nincsenek konkrét adatok.

További linkek:
http://marosvasarhelyiradio.ro/hirek/csak-iden-tobb-mint-70-eljarast-inditott-a-cemo.html
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/eleg-volt-a-kifogasokbol-masfel-evtized-utan-tenyleges-ketnyelvuseget-kovetelnek

Leave a Comment: