Linktár

EURÓPAI UNIÓ, kisebbségek, emberi jogok

Európa Tanács: www.coe.int
Európai Emberi Jogi Bíróság: www.echr.coe.int
Európai Emberi Jogi Bíróság esetjoga: www.echr.coe.int/hudoc
Európa Tanács Emberi Jogi Főbiztosa: www.commissioner.coe.int
Európa Tanács Kisebbségügyi Főbiztosa: www.osce.org/hcnm
Európai Bíróság a Kínzás és Embertelen vagy Megalázó Bánásmód és Büntetések Megelozésére: www.cpt.coe.int
EU Antidiszkriminációs honlapja: www.nondiscrimination-eu.info
Keretegyezmény a Nemzeti Kisebbségek Védelméről (Framework Convention for the Protection of National Minorities – FCNM -): www.coe.int/T/E/human_rights/minorities
Európa Tanács Rasszizmussal és az Intoleranciával foglalkozó Bizottsága:
www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/1-ECRI
Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala: www.osce.org/odihr/18149.html
UNESCO, Nyelvek és Többnyelvüség: portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=35097&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
UNESCO Interaktív Atlasz a Világ Veszélyeztetett Nyelveiről:
www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206

Nemzetközi emberjogi szervezetek
Egyesült Nemzetek Szervezete: www.un.org
ENSZ Menekültügyi Főbiztosa: www.unhcr.ch
Amnesty International: www.amnesty.org
International Helsinki Federation for Human Rights: www.ihf-hr.org
Human Rights Watch: www.hrw.org
European Roma Rights Center: www.errc.org
Association for the Prevention of Torture: www.apt.ch
Minority Rights Group: www.minorityrights.org
Migration Policy Group: www.migpolgroup.com
Public Interest Law Institution: www.pili.org

Hasznos ROMÁNIAI honlapok
Nyelvijogok: www.nyelvijogok.ro
Országos Diszkriminációellenes Tanács: www.cncd.org.ro
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala: www.dri.gov.ro
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet: ispmn.gov.ro/hu
Soros Alapítvány, Románia: www.osf.ro/ro/index.php

Hasznos MAGYARORSZÁGI honlapok
A Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének honlapja: www.mtaki.hu
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédo Iroda (NEKI): www.neki.hu
Soros Alapítvány, Magyarország: www.soros.hu
Central European University: www.ceu.hu