Kétnyelvűség képzés a Kovászna megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnál

Sepsiszentgyörgy, 2011. április 18–21.

A CEMO munkatársai intézményen belüli valós kétnyelvűség megvalósítása céllal szerveztek képzéssorozatot a Kovászna megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság alkalmazottai számára, Sepsiszentgyörgyön.

A képzéssorozat a „Magyar nyelvű ügymenet a Gyermekvédelemben és a Szociális gondozásban” elnevezésű projekt része, melyet a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma támogatott. A CEMO „Kétnyelvűség” programjának lényege, hogy egyrészt állami valamint közigazgatási intézmények szintjén tudatosítsa a magyar nyelvhasználatot szabályozó jogi hátteret, másrészt aktívan hozzájáruljon az érvényben lévő kétnyelvű formanyomtatványok gyakorlati és széleskörű intézményes használatához.

A képzés első lépéseként részletes leltár készült az igazgatóság jelenlegi ügymenetéről, kétnyelvűség szempontjából: kiderült hogy az alkalmazottak – bár túlnyomórészt magyar anyanyelvűek – nem ismerik a nyelvi jogi rendelkezéseket, így az ügyvitel általában csak a magyar ügyfelekkel való verbális kommunikáció esetén kétnyelvű.

Jelenleg nincsenek gyermekvédelmi területen használatos  kétnyelvű formanyomtatványok, a dokumentumok legnagyobb része román nyelven íródik, a hivatalos gyűlések pedig szintén román nyelven folynak. Fény derült arra is, hogy a közigazgatási-, jogi-, gazdasági szaknyelv ismeretének hiánya akkor is kevertnyelvűséget eredményez, ha az alkalmazottak magyarul beszélgetnek. Román kifejezések helyettesítik a használatból kiesett fogalmakat (pl. buletin, kupon, decsízió, hotărâre, ankét stb.).

A képzés során sikerült néhány olyan javaslatot megfogalmazni, mely elősegítheti a kétnyelvű ügymenet kialakítását és valós megvalósítását az intézményen belül. Lévén, hogy a kétnyelvű ügymenet többletmunkát is eredményez, a képzésen résztvevő személyek feladata az volt, hogy közösen dolgozzanak ki egy kétnyelvű ügymenet tervezetet, amelybe belefoglalhattak olyan, általuk szükségesnek tekintett, humán és anyagi erőforrás beiktatását az ügymenet tervezésbe, amelyek jelenleg nem feltétlenül állnak rendelkezésre az intézményen belül, de egy adott, tervezett időtartamon belül megvalósítható. Például egy hivatalos fordító alkalmazásával viszonylag könnyen kétnyelvűvé lehetne tenni minden formanyomtatványt, nyilatkozatot, kérést, szerződést, a magyarul megírt iratok pedig az intézményen belül kerülhetnének lefordításra. Az intézményen belüli írásos kommunikációt is kétnyelvűvé tehető, ahogy az ülések kétnyelvűségének sincsen akadálya. A magyar szaknyelv megismerését, használatát az alkalmazottak folyamatos képzésével lehetne elősegíteni.

A kétnyelvű ügyintézés megvalósítása azért lenne kiemelten fontos a Kovászna megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság esetében, mivel ezen intézmény folyamatosan halmozottan hátrányos helyzetben levő személyekkel – idősekkel, gyermekekkel – dolgozik, akik rendszerint nem ismerik megfelelő szinten a román nyelvet. Emiatt a román nyelvű ügyintézés nagyban akadályozza a valós problémák meghatározását vagy sokszor csak a problémák felszíni és ideig-óráig tartó kezelését eredményezi. Ezen túl, a nyelvi jogok minél szélesebb körben történő alkalmazása, a magyar közösség számára számos előnnyel jár, a szaknyelv magyar nyelvű gyakorlásán túl, a helyi identitást és az állami intézményekben történő esélyegyenlőséget is nagymértékben befolyásolja. akár munkavállalói, akár ügyintézői szinten.