Ismerd meg jogaid!

Emberi jogok, nem csak üres szólamok

Az emberi jogok nem egyéb mint az emberi méltóság, egyenlőség, szabadság, kölcsönös tisztelet és megértés. Mindenhol, mindenkor és mindenki számára fontosak, hiszen mindenkit érintenek és olyan alapvető értékeket képviselnek, amelyek nélkülözhetetlenek egy szolidáris, igazságos és inkluzív társadalom megvalósításához. Az emberi jogokat nemzetközi egyezségokmányok és nyilatkozatok rendszereznek, amelyek közül lefontosabbak a következők:

1. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (http://web.amnesty.hu/ejeny.pdf)
2. Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
(http://kompasz.balzac.zpok.hu/kompasz/polgari_es_politikai_jogok_nemzetkozi_egysegokmanya)
3. Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (http://kompasz.balzac.zpok.hu/kompasz/gazdasagi_szocialis_es_kulturalis_jogok_nemzetkozi_egysegokmanya)

Románia aláírta és érvénybe is léptette a fenti keretegyezményeket illetve ezek mellett még különböző belső trövények is szabályozzák az emberi jogok tiszteletben tartását. Ezek a törvények az Országos Diszkriminációellenes Tanács honlapján (http://www.cncd.org.ro/legislatie/pagina-1/) olvashatóak.

A fentiek alapján az alapvető emberi jogok nagyon széles skálán mozognak, és nem-ismeretük révén gyakran az egyén maga sincs tudatában, hogy mikor történik vele jogsértés, vagy mikor követnek el rajta jogsértést.
A következőkben néhány alapvető emberi jogot sorolok fel:
– A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül jogosult a törvény egyenlő védelmére
– Senkinek a magánéletébe, családi ügyeibe, magánlakásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, továbbá a becsületét vagy jó hírnevét megsérteni.
– Senkit sem lehet állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.
– Mindenkinek joga van ahhoz, hogy hazájában közszolgálati tisztséget egyenlő feltételek mellett betöltsön.
– A férfiak és nők közötti egyenlőséghez való jog minden polgári és politikai jog élvezete tekintetében.
– Az államok elismerik a munkához való jogot, amely magában foglalja mindenkinek azt a jogát, hogy lehetősége legyen az általa szabadon választott vagy elfogadott munka útján való megélhetésre.
– Az államok elismerik mindenkinek a jogát arra, hogy a testi és lelki egészség elérhető legmagasabb szintjét élvezze.

Miért fontosak számomra az emberi jogok?

Hogyha fontosnak tartod, hogy egy (viszonylag) jól működő igazságszolgáltatás legyen az országodban, hogy a lakosság minél nagyobb része a szegénységi küszöb fölött éljen, úgy, hogy fizikai és szellemi szükségleteit kielégíthesse, hogyha fontos számodra, hogy igénybe vehesd az egészségügyi szolgáltatásokat, akkor fontosak számodra az emberi jogok. Az emberi jogok tehát ezeket a hétköznapi realitásokat foglalják magukba, és be nem tartásuk a a hétköznapok biztonságának a megomlását vonja maga után. És azt sem gondolhatjuk, hogy társadalmunkban minden törvényszerűen mőködik és rendben van. Ha így lenne, akkor mindenkinek, nemtől, és vallási hovatartozástól függetlenül egyenlő eséllyel kellene rendelkeznie, és senkit nem érhetne hátrányos megkülönböztetés nyelve és etnicitása miatt.

Ismerd meg tehát jogaid és tanulj meg élni velük!

Forrásanyag:
http://www.hreoc.gov.au/
http://kompasz.balzac.zpok.hu/
http://www.amnesty.org
http://www.cncd.org.ro