A CEMO állásfoglalása a marosvásárhelyi városi tanács által megszavazott kétnyelvű utcanévtábla határozatokkal kapcsolatosan

Marosvásárhely, 2017. október 27.

Szervezetünk örömmel vette tudomásul, hogy a marosvásárhelyi városi tanács, október 26-án, két tanácsi határozatot fogadott el a kétnyelvű utcanévtáblákkal kapcsolatosan. Közleményünkben szeretnénk bemutatni szervezetünk álláspontját, a megszavazott, nem jogerős, tanácsi határozatokkal kapcsolatosan. Fontos kiemelni, hogy a csütörtöki napon megszavazott tanácsi határozatok, csak a Maros megyei prefektusi hivatal törvényességi ellenőrzése után emelkedhetnek jogerőre. Amennyiben a Prefektusi Hivatal megtámadja ezeket a határozatokat, a határozatok törvényessége a Közigazgatási Bíróságon kerülhet eldöntésre.

Ugyanakkor az ügy fontossága és kisebbségjogi vonatkozásai miatt, a CEMO szakemberei mindkét tanácsi határozat kapcsán szeretné bemutatni szakvéleményét:

  1. Az RMDSZ tanácsi határozata, amelyet innovatív jelzővel jellemzett a marosvásárhelyi RMDSZ, jogilag számos kérdést vet fel, alkalmazhatósága pedig megkérdőjelezhető. A RMDSZ tanácsi határozattervezetének szövege több hónappal ezelőtt megjelent a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal honlapján (a transzparencia törvény értelmében). A határozattervezetben, az RMDSZ a kataszteri törvényre hivatkozva építette fel a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó érvelését. A CEMO munkatársai megkeresték az Országos Kataszteri Hivatalt, közérdekű adatigénylést fogalmaztunk meg. Az Országos Kataszteri Hivatal válaszában megerősítette, hogy az RMDSZ határozattervezetében szereplő törvényi hivatkozás alapján Romániában nem lehetséges kétnyelvű utcanévjegyzék kihelyezése, továbbá azt is kihangsúlyozták, hogy a kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozóan a 215/2001-es Közigazgatási Törvény a mérvadó. A CEMO kisebbségjogi szakembereinek véleménye alapján az RMDSZ határozattervezete törvényellenes és egyben alkotmányellenes is. A jelenlegi jogi háttér alapján, a hivatalos dokumentumokban nem lehet kétnyelvű lakcímeket bejegyezni, következésképpen, a marosvásárhelyi RMDSZ által választott megoldásnak az égvilágon semmi köze nincs az innovációhoz, még kevésbé a magyar közösség jogaihoz, amelyeket az Alkotmány, a Közigazgatási Törvény és számos nemzetközi egyezmény biztosít. Következésképpen, a CEMO szakvéleménye alapján, az RMDSZ határozatát minden bizonnyal elutasítja  Prefektusi Hivatal.
  1. A POL-Szabad Ember Pártja (SZEP) határozattervezet a 215/2001-es Közigazgatási Törvényre, továbbá a Kisebbségi Keretegyezmény és a Nyelvi Karta előírásaira épül. Jelenleg Romániában a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését a közigazgatási törvény és az említett ratifikált nemzetközi egyezmények szabályozzák. Még akkor is, ha a szabályozás nem egyértelmű (számos más törvény esetén hasonló a helyzet), Románia számos településén helyeztek ki kétnyelvű utcanévtáblákat és minden egyes település esetén ezekre a jogszabályokra hivatkozva lettek kétnyelvű utcanévtáblák. A CEMO munkatársai közérdekű adatigénylést fogalmaztak meg Csíkszereda, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalai részére, rákérdeztünk a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését szabályozó határozatokra, minden egyes válasz esetén (Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy) a Közigazgatási törvény, a Kisebbségi Keretegyezmény és a Nyelvi Kartára hivatkozva kerültek ki a kétnyelvű utcanév táblák.  Következésképpen a POL-SZEP határozata alapján kihelyezhetőek a kétnyelvű utcanévtáblák, az ügy szenzitív jellege miatt, nem kizárt, hogy a Maros megyei Prefektusi hivatal nem adja meg a törvényességi engedélyt, viszont a Közigazgatási Bíróságon nagy eséllyel megnyerhető az ügy.

A fentiek fényében, azt a következtetést vontuk le, hogy a csütörtökön megszavazott, RMDSZ tanácsi határozat, törvény- és egyben alkotmányellenes, ugyanakkor nem szabályozhatja a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését. Érthetetlen számunkra, hogy a marosvásárhelyi RMDSZ miért nem konzultált az Országos Kataszteri Hivatallal mielőtt megfogalmazta a tanácsi határozatának jogi részét. Kali István, marosvásárhelyi RMDSZ ügyvezetőjének érvelése – miszerint az RMDSZ határozat azért nem épült a közigazgatási törvényre, mert Maros megye prefektusa szerint a 215-ös törvény alapján nem lehet kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen- jogilag elfogadhatatlan, hiszen Romániában mindeddig (nem véletlenül) kizárólag az említett törvényre és nemzetközi egyezményekre hivatkozva kerültek kihelyezésre kétnyelvű utcanévtáblák. Továbbá az is érthetetlen számunkra, hogy a szövetségen belül miért nincs konszenzus, a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozóan.  Nem mellékes az sem, hogy az RMDSZ politikai partnerének – SZDP/PSD –  egyetlenegy marosvásárhelyi tanácsosa sem szavazta meg az RMDSZ kétnyelvű utcanévtábla határozatát, kérdés, hogy akkor miért van szükség politikai paktumokra, amelyek értéke kisebbségi ügyekben nullával egyenértékű.

A kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése Marosvásárhelyen, egy stratégiailag fontos ügy, nem szerencsés ezt a fontos közösségi ügyet – innovatívnak nevezett – politikai hazárdjátékok és rivalizálás áldozatává válna. Sajnos úgy tűnik, hogy a kétnyelvű utcanévtábla ügyben, az RMDSZ, a kisebbségjogi kritériumok mellőzése mellett, kizárólag politikai és szavazatoptimalizálás szempontok alapján hozta meg döntését, a POL-SZEP tanácsosainak többször felkérése ellenére, nem voltak hajlandóak egyeztetni, a vegyes párt tagjaival, valamint nem konzultáltak más RMDSZ-es polgármesterekkel, akik már régen megoldották ezt az ügyet.  Ezúton felkérjük a marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsosokat, hogy ne láttassák azt a marosvásárhelyi közösség irányába, hogy a kétnyelvű utcanévtáblák ügyét megoldották, várják meg a Prefektusi hivatal törvényességi ellenőrzését, valamint konzultáljanak az Országos Kataszteri Hivatal képviselőivel, egyeztessenek más városok RMDSZ-es elöljáróival és keressenek – közösen a SZEP tagjaival- egy törvényesen kivitelezhető megoldást a kétnyelvű utcanévtáblák ügyének mielőbbi rendezése kapcsán.

(Kétnyelvű utcanévtábla ügyben a CEMO-nak jelenleg két peres eljárása van a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal szemben. Az egyik peres ügyünket a Marosvásárhelyi Bíróság 2017. szeptember 26-án alapfokon elutasította, jelenleg a bíró indoklását várjuk, a másik utcanévtábla ügyünket, november 7-én tárgyalja  a Legfelsőbb Bíróság).