Diszkriminatív általános iskolai oklevelek ügy

Marosvásárhely, 2019. július 10.

Marosvásárhely egyik legnagyobb általános iskolájában, a Liviu Rebreanu-ban ugyanis az intézmény vezetősége nem volt hajlandó a nyolcadik osztály elvégzését tanúsító okleveleket, iskolai anyakönyvi kivonatokat törvényes módon kiállítani, a magyar diákok nevei helytelenül, ékezetek nélkül kerültek fel az iratokra. Az iskola titkárnőjének és igazgatójának indoklása szerint a magyar nyelvben használt ékezetek használata azért nem volt lehetséges, mert a titkárságon használt „szerver nem ismeri” a magyar ékezeteket. Mindamellett, hogy ez az eljárás megalázó a magyar szülőkkel, diákokkal szemben, egyben törvénytelen és diszkriminatív is, ugyanis a román gyermekek esetén a szerver „ismeri” a román ékezeteket. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy az eset kiderülésekor vészesen közeledett  a július 15-18 közötti időszakban megszervezésre kerülő középiskolai beiratkozás, következésképpen a gyerekeknek, szülőknek szükségük volt az iskola által helyes formában kiállított iskolai anyakönyvi kivonatra, hiszen ezzel kell iratkozniuk a középiskolák kilencedik osztályaiba.

Több, az iskolában végzett nyolcadikos magyar gyermek szülője aggódva és egyben dühösen kereste meg szervezetünket, jelezve hogy elfogadhatatlan számukra az iskolában tapasztalható törvénytelenség. Ezek nyomán a CEMO eljárást indított a Cuciurean Mimi Ionica igazgatónő által vezetett tanintézmény ellen, bevonva a jogorvoslati folyamatba a szülők mellett, a Maros Megyei Tanfelügyelőséget és az Oktatási Minisztériumot. Ezzel párhuzamosan a szülők hivatalos kérvény formájában kérték a törvénytelenség megszüntetését. A hatályban levő 1/2011 oktatási törvény 3. cikkének j. pontjában rögzítve van az esélyegyenlőség elve. Ugyanez a törvény jelenti ki, hogy a kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van, és az állam garantálja, nemzeti, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk megőrzésének jogát (1/2011oktatási törvény 3. cikkének i. pontja). A 183/2006. számú törvény 5. cikkének 1. bekezdése konkrétan rendelkezik arról, hogy az iskolák esetén is kötelező az általuk kidolgozott, magyar nyelvű szöveget is magába foglaló dokumentumokban a magyar helyesírás szabályait még az ékezetes betűk tekintetében is szigorúan követni: „A nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárokkal való kapcsolataikban a hatóságok és közintézmények, valamint a közjegyzők kötelesek, ha a törvény feltételei között szükséges az illető nemzeti kisebbség nyelvének használata, alkalmazni az illető nemzeti kisebbség nyelvére sajátos szabványos karakterkészletet az elektronikus dokumentumok elkészítése során.”. A nemzeti kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény 11. cikkelyének 1. pontja Románia esetén arról rendelkezik, ez vállalja „hogy elismerik minden, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó személynek azon jogát, hogy család- és utónevét kisebbségi nyelvén használhassa, ugyancsak ennek hivatalos elismeréséhez való jogot, jogrendszerükben szabályozottaknak megfelelően.”

A CEMO hatósági eljárásait követően, az Oktatási Minisztérium munkatársai két napon belül orvosolták a helyzetet, felszólították a Maros megyei Főtanfelügyelőséget és az iskola vezetőségét, a hibásan kitöltött oklevelek cseréjére. Az érintett diákok időben – a középiskolai felvételi vizsgák előtt- megkapták a helyesen kitöltött okleveleket.