„CREA(C)TION” Training internaţional in domeniul educaţiei mediatice şi al cetăţeniei active cu scopul de a dezvolta angajamentul civic si participarea activă a tinerilor

Sovata, 23-31 octombrie 2012.℘

Mişcarea Angajament Civic a implementat trainingul “CREA(C)TION” cu scopul de a forma persoane tinere în contextul educaţiei mediatice, de a dezvolta competenţe noi în acest domeniu, de a promova competenţa mediatică, de a contribui la dezvoltarea gândirii critice faţă de mesajele media, cu scopul de  a utiliza eficient mijloacele media în exercitarea  drepturilor democratice şi a responsabilităţilor cetăţeneşti, cum ar fi participarea activă şi angajamentul civic.

Trainingul a avut loc la Sovata, în cadrul Centrului de Tineret  Outward Bound în  the perioada 23-31 Octombrie 2012 şi a fost finanţat de către Agenţia Naţională din România al programului  Tineret în Acţiune în cadrul acţiunii Cooperare cu Ţările Partenere .

La curs au participat 26  de tineri, reprezentanti ai ONGurilor, voluntari, studenţi universitari, lideri ai organizaţiilor de tineret din : Republica Moldova,  Macedonia,  Serbia, Slovacia, Ungaria şi Romania. Suportul profesional a fost asigurat prin  2 formatori şi  2 experţi.

Cursul a fost bazat pe principiul aplicării educaţiei non-formale, ţinând seama de nevoile, gradul de motivare şi cunoştinţele anterioare ale participanţilor. Procedeele de lucru au inclus o varietate de metode, cum ar fi metode active pentru dinamica grupului, activităţi în echipe mici, activităţi în echipe mixte, bazate pe motivaţia fundamentală ai participanţilori, pe participarea activă, sprijinit de dimensiunea grupului consolidat şi a abordării colective, conferind celor care au luat parte la aceste activităţi posibilitatea de a putea utiliza şi transfera tot ce au învăţat către comunităţile din care provin, respectiv altor tineri interesaţi.
Tematicile şi metodele utilizate pe durata cursului a oferit participanţilor oportunităţi de formare şi de dezvoltare, respectiv de schimbare de atitudini în domeniul participării active, al angajamentului civic căt şi în mobilizarea  comunităţii locale. Sesiunile legate de educaţia digitală au oferit  cunoştinţe legate de crearea şi utilizarea de elemente vizuale  cu care aceştia au putut pune în valoare activităţile prezentate prin pagina de blog dedicat proiectului.

Mai multe informaţii despre activităţile desfăşurate sunt disponibile pe pagina de blog dedicat proiectului : http://creaction2012.blogspot.ro

„Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.    Această   comunicare   reflectă   numai punctul  de  vedere  al  autorului  şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.”