Kétnyelvűség hiánya a marosvásárhelyi „multikulturális” iskolákban – Marosvásárhelyi szülők a kétnyelvűségért

Marosvásárhely, 2010. január 15.

CEMO marosvásárhelyi szülők kezdeményezésére és velük együttműködve, a város négy iskolája diákokkal való kommunikációjának és nyelvi tájképének teljes egynyelvűsége ellen lépett fel. A négy iskola a következő: Dacia Általános Iskola, Európa Általános Iskola,  Liviu Rebreanu Általános Iskola illetve  a 2-es Számú Általános Iskola.

Az a tény ugyanis, hogy a magyar gyermekek vegyes tannyelvű iskolákban anyanyelvükön tanulnak, nem jelenti azt hogy a magyar közösség nyelvi jogai teljes mértékben tiszteletben vannak tartva. Marosvásárhely vegyes tannyelvű iskolái a magyar gyermekek nyelvi jogait csupán az anyanyelven való tanulásra korlátozzák, és az iskola kommunikációja, nyelvi tájképe nem tükrözi a magyar gyermekek jelenlétét az adott iskolákban, az iskolák homlokzata, faliújságai, kiadványai ugyanis kizárólag egynyelvűek (román nyelvűek).

Több mint 200 szülő aláírta a kérést (iskolánként 50 aláírás), melynek tárgya: a magyar nyelv feltüntetése és használata  úgy az iskola belső nyelvi környezetében mint az iskola homlokzatán, különböző épületein  és egész kommunikációjában.

Az intézményeknek a törvény által hivatalosan előírt 30 nap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak és közöljék az iskolák hivatalos álláspontját. Abban az esetben, ha az iskolák elutasítják jelen kérést vagy a törvény által megszabott határidőn belül semmilyen válasz nem érkezik az intézmények részéről, a szülők készen állnak arra, hogy jogos követelésükkel más szervekhez forduljanak és további lépéseket tegyenek gyermekeik (anya)nyelvhasználati jogainak megvalósulása érdekében, annak érdekében, hogy az iskolákban, ahol gyermekeik tanulnak a valódi multikulturalizmus és többnyelvűség jelenjen meg. Ezen jogokat a közintézményekre vonatkozó 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény, az Alkotmány valamint a Románia által a 2007/282-es Törvénnyel ratifikált Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája egyaránt garantál.

Az intézmények igazgatói többszörös felkérés után sem válaszoltak érdemben a szülőknek, az iskolák továbbra is egynyelvűek maradtak (képek itt) valamint az iskolák homlokzati táblái továbbra is román nyelvűek.  2010. novemberében szervezetünk az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult (panaszlevél szövege). Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere, levelet (lásd itt) írt az ODT-nek amelyben beismerte, hogy az iskolák homlokzati tábláinak kétnyelven történő megjelenítése a Polgármesteri Hivatal felelőssége (2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény alapján). Mindamellett, hogy az iskolák homlokzati tábláit már régen kétnyelven kellene kifüggeszteni, Marosvásárhely általános és középiskoláinak táblái egynyelvűek maradtak. (vajon meddig?).  Az ODT  február 21-én és 22-én  Marosvásárhelyen vizsgálatot tartott a város négy tanintézményében. A vizsgálat tárgyát az iskolák nyelvi tájképének megtekintése képezte, a felmérés során a vizsgálóbizottság tagjai megtekintették az iskolák közös tereit, folyosókat, azok falait, és fényképeket készítettek majd az ott kifüggesztett faliújságokról, információkról, tájékoztató anyagokról valamint a feliratozásokról. A vizsgálódás fő szempontja a kiegyensúlyozott kétnyelvűség, amely azt jelenti, hogy a fent említett közös terekben a román, valamint a magyar nyelv, egymás mellett egyenlően, mindkét közösség gyerekeinek a jogait tiszteletben tartva, kerül megjelenítésre.

2011. májusában az ODT meghozta döntését (ODT határozat), amely kimondja, hogy az iskolák nyelvi tájképe diszkriminatív, az egy nyelven, románul – megjelenített információk, feliratok, faliújságok sértik a magyar gyerekek jogait.

Sajtóközlemény
Nyílt levél az iskolák vezetőségéhez
2010 Médiamegjelenés: [1] [2] [3] [4] [5] 2011 Médiamegjelenés: [1] [2] [3] Hanganyag: http://blog.agnusradio.ro/2010/01/multikulti-gondok-marosvasarhelyen.html