Trainingul “Bilingvism în administraţia publică”

Sfântu Gheorghe, 16 septembrie 2015℘
Angajaţii Primăriei Sf. Gheorghe au participat la un training interactiv, condus de Szigeti Enikő şi Barabás Miklós, reprezentanţi ai CEMO. Obiectivul principal al formării a constat în conştientizarea importanţei bilingvismului şi avantajele pe termen lung ale acestuia, care afectează şi viitorul comunităţii maghiare. S-a dorit de asemenea să se stimuleze administraţiile locale în folosirea limbii maghiare, creşterea numărului de acte şi formulare accesibile în limba maghiară, utilizarea acestora.
În prima jumătate a cursului de formare participanţii au făcut cunoştinţă cu cadrul juridic lingvistic din România, apoi a urmat trecerea în revistă a posibilităţilor de punere în practică a procedurilor legate de folosirea limbii maghiar în administrația locală pe baza Legii Administrației Publice nr. 215 din 2001.