Raportul alternativ CEMO

Tîrgu Mureș, 11 iunie 2016℘

În completarea Raportului periodic întocmit de Guvernul României, Mişcarea Angajament Civic (CEMO) a înaintat Consiliului Europei, respectând termenul limită din 11 iunie 2016, raportul său alternativ privind aplicarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare.
Raportul alternativ întocmit de CEMO se focusează asupra comunităţii maghiare din judeţul Mureş, respectiv pe aplicarea practică a drepturilor lingvistice garantate prin Cartă. Raportul alternativ al CEMO se focusează în primul rând pe administraţia publică şi învăţământ. În acest document CEMO şi-a prezentat experienţa acumulată pe parcursul activităţii multianuale în domeniul drepturilor lingvistice, demersurile sale anti-discriminare, procesele strategice.
Celor care îl solicită, le vom trimite prin e-mail sau poştă textul complet al raportului alternativ, redactat în limba engleză. Vă rugăm să ne contactaţi în acest scop la adresa de e-mail info@cemo.ro.

Leave a Comment: