Raport alternativ privind aplicarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în România

Târgu Mureș, 15 martie 2011.℘

România a semnat Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare în Iulie 1995, 14 ani mai târziu, la 29 ianuarie 2008, tara a publicat Legea privind ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare (Legea nr. 282 din 24 Octombrie 2007), care a intrat în vigoare la data de 1 mai 2008.

Carta asigură utilizarea limbilor regionale si minoritare în diverse si semnificative domenii ale vietii, inclusiv în domeniul educatiei, administratiei publice, sistemului judiciar precum si al mass-mediei, al contextului vietii sociale, al activitătilor culturale.

Guvernul Romaniei a elaborat ”Primul Raport periodic privind aplicarea Cartei Europene a limbilor  regionale sau minoritare în România” în cursul lunii Septembrie 2010, în care se prezintă informatii referitoare la implementarea obligatiilor privind drepturile lingvistice ale minorităţilor nationale, pe care si le-a asumat odată cu ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare a Consiliul Europei, în luna Mai 2008 (versiunea în limba română poate fi descărcată aici: www.dri.gov.ro/documents/30.09.2010-cartea-europeana.pdf

Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare a Consiliului Europei este un document cu o valabilitate internatională în domeniul protectiei minorităţilor care prevede faptul că gradul de implementare a folosirii limbilor minorităţilor în anumite tări să fie evaluată de o comisie specială de monitoring.

Ca urmare a înaintării primului raport periodic delegatia Comitetului de Experti al Cartei limbilor si a Secretariatului Cartei din cadrul Consiliului Europei a efectuat o vizită în cursul lunii martie 2011. Pe parcursul acestei vizite membrii Comitetului au monitorizat implementarea Cartei.  În baza rezultatelor raportului de monitorizare efectuată de Comitetul de Experti, Comisia de Ministri ai CE va întocmi recomandări cu privire la utilizarea limbilor minorităţilor nationale în învăţământ, cultură, mass media, dar si în relatie cu instante de judecată si administratia publică.

Delegatia Comitetului de Experti al a Cartei limbilor si a Secretariatului Cartei din cadrul Consiliului Europei a sosit în tara noastră în cursul Martiei 2011 si a efectuat o vizită în municipiul Târgu Mures în ziua de 14 Martie 2011 , la invitatia organizatiei Miscarea pentru Angajament Civic. În cadrul vizitei la fata locului, specialistii CE au consultat atât cu reprezentantii guvernului cât si cu cei ai minorităţilor nattionale, iar cu ocazia vizitei la Târgu Mures a avut loc o discutie cu reprezentanţii CEMO si cu experţii delegati de către CEMO.

CEMO a elaborat si a înaintat Consiliului Europei un raport alternativ privind aplicarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în România, în completarea versiunii oficiale a Raportului întocmit de Guvernul României. Raportul periodic al Guvernului oferă o imagine în ansamblu asupra stării drepturilor lingvistice ale minorităţilor nationale din România, raportul alternativ a CEMO si-a îndreptat privirea mai mult asupra comunitătii maghiare din judetul Mures, respectiv asupra aplicării practice a drepturilor lingvistice garantate prin Cartă.

Respectarea obligatiilor asumate prin Cartă este supravegheată de un Comitet de Experti compus din trei membri, printre care un raportor, un specialist international a Chartei, un specialist din Slovenia, cât si un specialist delegat din România. Comisia specială va analiza atât Raportul elaborat de Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) din partea Guvernului României, cât si acele informatii complementare care au fost culese si înaintate de organizatii civile.

Conţinutul Raportului Alternativ întocmit de către CEMO:
În septembrie 2010, Guvernul României a înaintat Primul Raport periodic privind aplicarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în România. În luna ianuarie 2011, CEMO a înaintat Consiliului Europei un Raport alternativ privind aplicarea Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare în România. Raportul Guvernului oferă o imagine în ansamblu asupra stării drepturilor lingvistice, pe când raportul alternativ elaborat de CEMO este focalizat asupra comunităţii maghiare din judeţul Mureş, respectiv asupra aplicării practice ale drepturilor lingvistice în două domenii specifice: administraţia publică şi educaţie precum şi conţine completări legate de Raportul Guvernului. Delegaţia Comitetului de Experţi al Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare Europei a efectuat o vizită în municipiul Târgu-Mureş, în ziua de 14 martie 2011, unde s-au întâlnit cu reprezentanţii CEMO precum şi cu reprezentanţii administraţiei locale.

Raportul Guvernului conţine secţiuni în care sunt prezentate istoria şi cultura minorităţilor naţionale, însă din secţiunile care descriu comunitea maghiară şi cea romă aceste prezentări sunt în mare parte omise, ceea ce CEMO consideră părtinitor. Referitor la obligaţia statului de a derula campanii de informare legate de implementarea Cartei, Raportul oficial susţine că această obligaţie a fost împlinită, CEMO afirmă că informarea insituţiilor a fost una precară şi aceste campanii trebuie să continue potrivit unui plan de informare publică.

Autorii consideră că problema principală al implementării Cartei o constituie lipsa metodologiilor de punere în practică şi aceste deficienţe operaţionale rezultă o implementare arbitrară.. Una dintre cele mai importante concluzii şi recomandări al Raportului Alternativ este necesitatea creării unei strategii naţionale menită de a reglementa directivele centrale ministeriale, guvernamentale pe baza cărora se pot dezvolta şi  implementa metodologii clare (Regionale) cu scopul de a introduce folosirea eficientă şi reală al limbilor minorităţilor la nivelul instituţiilor locale, regionale precum şi decontrate.

Respectarea obligatiilor asumate prin Cartă este supravegheată de un Comitet de Experti compus din trei membri, printre care un raportor, un specialist international a Chartei, un specialist din Slovenia, cât si un specialist delegat din România. Comisia specială va analiza atât Raportul elaborat de Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) din partea Guvernului României, cât si acele informatii complementare care au fost culese si înaintate de organizatii civice.

Dacă doriţi să primiţi un exemplar al Raportului Alternativ vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: info@cemo.ro