„E-voluează şi implică-te” – Trainining în domeniul educației media (media literacy) cu scopul de a dezvolta angajamentul civic si participarea activă

Sovata, 2011–24 aprilie 2012.℘

Miscarea Angajament Civic (CEMO) a derulat primele trei activităti al proiectului denumit ”Evolve and get Involved” E-voluează şi implică-te”Trainining in domeniul „educatiei media” (media literacy) cu scopul de a dezvolta angajamentul civic si participarea activă /“E-volve and get involved” Developing media literacy skills to advance youth participation.
Finanţatorul proiectului este  Comisia Europeană (DG Educatie si Cultură) prin Programul Tineret în Acţiune, Actiunea 4.5 Sprijin pentru activitătile de informare destinate tinerilor si lucratori de tineret, al.  Scopul proiectului este de a forna un grup de tineri  în contextul educaţiei mediatice, de a dezvolta competenţe noi în acest domeniu, de a promova competenţa mediatică, de a contribui la dezvoltarea gândirii critice faţă de mesajele media, de a utiliza eficient mijloacele media in exersarea drepturilor democratice si a responsabilităţilor cetăţeneşti, cum ar fi participarea activă şi angajamentul civic.
Partenerii proiectului sunt organizaţii din Slovakia, Ungaria, Italia precum şi Portugalia.

Prima activitate al proiectului a fost  întâlnirea pregătitoare, care a avut loc în data de 10 iunie 2011, în Târgu Mureş, România. Scopul întâlnirii a fost a prezentarea detaliată al proiectului, discutarea scopului şi al obiectivelor, împărtirea sarcinilor, responsabilitătilor, managementul de proiect, programul activităţilor.
La întâlnire a participat câte un reprezentant din fiecare ONG partener, precum si membrii ONG-ului gazdă, Miscarea Angajament Civic/CEMO.
Primul training a fost realizat între 30 august si 6 septembrie 2011, la Centrul Internaţional de Tineret Outward Bound situat în Sovata, România. Această activitate a fost concepută în jurul a două teme majore:  media literacy si angajament civic. La acest Training au participat 26 tineri care au provenit din diferite ţări: Italia, Portugalia, Slovacia, Ungaria şi Romania.  Echipa de trainer care au lucrat cu tinerii participantţi a fost compusă din 4 traineri si 2 facilitatori.

Trainingul a fost conceput ca un spaţiu deschis de învăţare reciprocă, bazată pe elemente de educaţie non-formală şi tehnici experimentale de învăţare, aplicate sub atenta supraveghere şi cu sprijinul echipei de traineri alcătuită din specialişti experimentaţi, activişti pentru drepturile omului, experţi media.  Cursul a fost bazat pe principiul aplicării educaţiei non-formale, ţinând seama de nevoile, gradul de motivare şi cunoştinţele anterioare ale participanţilor. Procedeele de lucru au inclus o varietate de metode, cum ar fi metode active pentru dinamica grupului, activităţi în echipe mici, activităţi în echipe mixte, bazate pe motivaţia fundamentală ai participanţilori, pe participarea activă, sprijinit de dimensiunea grupului consolidat şi a abordării colective, conferind celor care au luat parte la aceste activităţi să poată utiliza şi transfera tot ce au învăţat la curs la viitorul loc de muncă

La sfârşitul trainingului participanţii au devenit capabili să:
ˇObţină accces la o multitudine de forme si conţinuturi mediatice din diferite surse culturale si instituţionale si să aleaga în cunostinţă de cauză dintre acestea;
ˇÎnţeleagă cum şi de ce este produs conţinutul mediatic;
ˇAnalizeze într-o modalitate critică tehnicile, limbajele si convenţiile utilizate de mass-media, precum şi mesajele pe care acestea le transmit;
ˇUtilizeze mijloacele media într-o modalitate creativă, in vederea exprimării şi comunicării de idei, informaţii şi opinii;
ˇIdentifica şi evita – sau pune sub semnul intrebării – conţinutul si serviciile mediatice care ar putea fi nedorite, şocante sau dăunătoare;
Pe parcursul trainingului participanţii au pregătit diferite forme şi conţinuturi mediatice: filme scurte, prezentări, logo, acestea au fost publicate  pe un cont de Facebook numit ”E-volve and involve”: www.facebook.com/pages/E-volve-and-Involve/253831484657358

Mai multe informaţii despre program se pot citi pe pagina de web al proiectului: www,evolveandinvolve.ro
Al doilea Training a avut loc în perioada 24-31 martie 2012. Acest training a fost derulat în aceaşi locaţie, în Sovata.  Pe parcursul acestui training echipa de traineri a lucrat cu 26 participanţi, temele programului au fost similare cu cele implementate pe parcursul primului training. Mai multe detaliii pe pagina de web: www.evolveandinvolve.ro
Evenimentul final al proiectului  a fost derulat în oraşul Pécs, Ungaria unde participanţii trainingurilor precedente, totodată premianţii concursului de blog au participat la festivitatea de încheiere al proiectului.