Denumire de şcoală pe baza unei hotărâri ilegale adusă de către Consiliul Local al oraşului Tîrgu Mureş

Târgu Mureş, 9 ianuarie 2009.℘

În data de 23 decembrie 2008, Consiliul Local al oraşului Tîrgu Mureş întrunit într-o şedinţă de lucru, a adus o hotărâre cu privire la avizarea în vederea atribuirii denumirii de Şcoala de arte „Virginia Zeani” Mureş. Această hotărâre precum şi acest aviz a fost luată în mod ilegal, nerespectându-se legislaţia în vigoare, mai precis Ordonanţa de Guvern nr. 63 din 29 august 2002. 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Tîrgu-Mureş, denumită în continuare Şcoala de Arte este instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, cu profil de învăţămînt artistic şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale, unică în judeţ, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, ale normelor didactice şi metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului precum şi ale propriului Regulament de organizare şi funcţionare.

Oraşul precum şi judeţul Mureş dispune de personalităţi celebre care au adust faimă şi valoare vieţii culturale şi muzicale din acest oraş prin activităţi desfăşurate în oraşul precum şi judeţul Mureş. Virginia Zeani este o cântăreaţă de operă a cărei celebritate nu este pusă la îndoială, dar este important de menţionat că această artistă excepţională, pe lăngâ faptul că s-a născut în judeţul Mureş, nu a trăit, nu a studiat si nu a lucrat niciodată în oraşul Tîrgu Mureş.
În oraşul Tîrgu Mureş funcţionează două instituţii de artă, unde au lucrat precum şi au studiat numeroşi artişti de valoare internaţională şi numele acestora ar putea în mod cert contribui la renumele acestei instituţii.
Denumirile instituţiilor, mai ales ale şcolilor, contribuie la întărirea identităţii locale, şi din acest motiv este important ca aceste denumiri să respecte personalităţile locale al acestui oraş, care prin activităţile lor au contribuit în mod direct la dezvoltarea culturii muzicale a oraşului precum şi a judeţului Mureş.
Numele Şcolii Populare de Arte şi Meserii din Tîrgu-Mureş nu a fost schmibat ca urmare a demersului derulat de către Asociaţia Mişcarea Angajament Civic.

Comunicat de presă