Cunoaşterea şi punerea în practică al legislaţiei care reglementează utilizarea limbilor minorităţilor naţionale în cadrul instituţiilor de stat

Sfântu Gheorghe/Sepsiszentgyörgy, 18-21 aprilie 2011.℘

Cursuri de conştientizare pentru reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi ProtecţiaCopilului Covasna

Reprezentanţii organizaţiei noastre au organizat o serie de traininguri cu scopul de a prezenta legislaţia care reglementează utilizare limbilor minorităţilor naţionale  în cadrul instituţiilor de stat.
Cursurile au durat două zile şi au avut loc o serie de traininguri la care au participat reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna. Cursurile au fost ţinute în limba română pentru funcţionarii publici de etnie română precum şi în limba maghiară pentru persoanele de etnie maghiară.
Proiectul a fost sustinut de către Fundatia Bethlen Gábor din Ungaria.
Parteneri în acest proiect au fost Direcţia Generală de Asistenţă Socială Socială şi Protecţia Copilului Covasna împreună cu Departamentul de Lingvistică al Universităţii Babes-Bolyai, beneficiând de participarea unor experţi din domeniul lingvistică .
Trainingurile au fost implementate în oraşul Sfantu Gheorghe (Sepsiszentgyorgy) între 18-21 aprilie. Grupul de ţintă al proiectului a fost personalul administrativ, experţii totodată executivul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Trainingurile au fost concepute  cu scopul de a conştientiza  importanta legislaţiei în vigoare care prevede utilizarea limbi materne al minorităţilor naţionale existente în România totodată trainerii s-au concentrat pe conceptul bilingvismului, ceea ce înseamnă utilizarea limbii oficiale al statului împreună cu limba minorităţilor naţionale în Regiunile unde este cazul. În acelaşi timp reprezentanţii Direcţiei au luat în evidenţa practica şi procedurile de administraţie utilizate în prezent şi au fost implementate exerciţii de simulare unde trainerii s-au concentrate pe idea de administraţie şi proceduri bilingve.
La sfârşitul cursurilor interactive participantii acestor serie de traininguri au declarat că au înţeles mult mai profund şi detaliat importanta cadrului legal care garantează folosirea limbii minorităţilor naţionale. După finalizarea proiectului  concluziile sunt unele optimiste totodată şi triste: După 2001, anul în care articolele care garanteză folosirea limbii materne în instiuţiile de stat, în administraţiile locale şi instituţiile deconcentrate au fost introduce în Legea Administraţiei Publice (Legea 215/2001), au trecut zece ani dar implementarea acestor articole, mai precis aplicarea limbii maghiare în instituţiile de stat încă se confruntă cu dificultăţi majore. Totodată există o diferenţă între utilizarea limbii materne în ceea ce priveşte formatul scris sau cel oral. În majoritatea cazurilor reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna personalul administrativ împreună cu experţii din domeniu vorbesc în limba magbiară cu persoanele de etnie magbiară,  utilizarea limbii materne în format scris însă este utilizat parţial sau nu este deloc pus în aplicare.
Mişcarea Angajament Civic/CEMO este convins că utilizare limbii materne în administraţiile publice este o responsabilitate comună, statul Român are obligaţia de a garanta resursele necesare implementării bilingvsmului, funcţionarii publici, experţii, executivul insituţiilor de stat la rândul lor au obligaţia de a implementa pe plan local articolele care garantează utilizarea limbii materne în administraţiile locale.
Acest proiect a fost considerat un proiect pilot care a demonstrat clar că există o necesitate de a organiza cursuri similare cu scopul de a conştientiza şi informa reprezentanţii instituţiilor de stat despre existenţa şi posibilitatea folosirii limbii maghiare în instituţiile de stat.