Cunoaşte-ţi drepturile

Drepturile omului, nu doar slogane ieftine

Drepturile omului nu sunt altceva decât principiile demnităţii, egalităţii, libertăţii, a respectului reciproc şi înţelegerii între oameni. Ele sunt importante oriunde şi pentru oricine se consideră om, deoarece ele vizează pe oricine şi reprezintă valori fundamentale care sunt indispensabile pentru realizarea unei societăţi solidare, juste şi incluzive.

Drepturile universale ale omului sunt sistematizate prin acorduri internaţionale şi tratate, dintre care unele sunt de importanţă majoră:

1. Declaraţia universală a drepturilor omului
2. Pactul cu privire la drepturile civile şi politice
3. Convenţia internaţională a drepturilor economice, sociale şi culturale
România a semnat şi a ratificat toate convenţiile cadru de mai sus, dar pe lângă acestea mai sunt în vigoare şi alte reglementări naţionale care sunt menite să apere şi să impună respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Aceste acte normative pot fi consultate pe pagina web – Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Iată că, faţă de cele expuse mai sus, ne putem da seama de complexitatea paletei drepturilor omului, iar necunoaşterea acestora îl determină la un moment dat pe cetăţeanul neîndreptăţit să nu ştie dacă a fost victima unei nedreptăţi sau dacă este supus unui tratament ce contravine legii.
Mai jos, voi exemplifica câteva dintre drepturile fundamentale ale omului:

ART. 7
Toți oamenii sunt egali în fața legii și au, fără nici o deosebire, dreptul la o egala protecție a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egala împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declarație și împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

ART. 12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viata sa personala, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondenta sa, nici la atingeri aduse onoarei și reputației sale. Orice persoana are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Art. 15
1. Orice persoana are dreptul la o cetățenie.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de cetățenia sa sau de dreptul de a-și schimba cetățenia.

Art. 20
1. Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale tarii sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși.
2. Orice persoana are dreptul de acces egal la funcțiile publice din tara sa.

Art. 23
1. Orice persoana are dreptul la munca, la libera alegere a muncii sale, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, precum și la ocrotirea împotriva șomajului.

ART. 25
1. Orice om are dreptul la un nivel de trai care sa-i asigure sănătatea și bunăstarea lui și familiei sale, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciilor sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenta, în urma unor împrejurări independente de voința sa.

Egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi în privinţa exercitării drepturilor politice şi civile.

Statele recunosc dreptul la muncă, fapt ce include acel drept ca fiecare cetăţean să se poată întreţine dintr-o activitate aleasă în mod liber.

Statele recunosc dreptul fiecărui cetăţean de a se bucura la cel mai înalt nivel posibil de sănătatea fizică şi psihică.

Vă puteţi întreba, de ce oare sunt importante drepturile omului?

Dacă apreciezi că e important să avem în România o justiţie (relativ) bună, ca marea majoritate a populaţiei să trăiască peste nivelul de sărăcie şi să-şi poată satisface atât nevoile fizice, cât şi cele intelectuale, dacă vrei să poţi beneficia din plin de serviciile de sănătate, înseamnă că drepturile omului îţi sunt importante. Drepturile omului înglobează aceste mici realităţi, aspecte ale zilelor obişnuite, ale căror lipsă atrage după sine scăderea sentimentului securităţii acelor zile. Deasemenea, nu avem motive să afirmăm că societatea noastră funcţionează impecabil, toate sunt la locul lor. Dacă ar fi aşa, toţi, indiferent de rasă, sex şi religie ar beneficia de şanse egale, nimeni nu ar fi discriminat în mod negativ de limba pe care o vorbeşte sau etnia căreia îi aparţine.

Explorează-ţi drepturile şi învaţă să le foloseşti!

Literatură:
www.dri.gov.ro
www.amnesty.org
www.cncd.org.ro